Psykologiske test

I Novavi Stofrådgivningen er der mulighed for, at den unge kan blive psykologisk undersøgt, både i forbindelse med en psykiatrisk-psykologisk udredning og i forbindelse med et behandlingsforløb.

t

Det kan være med til at belyse hvilke konkrete udfordringer den unge står med, og dermed kan hjælpen målrettes og kravene justeres i forhold til kommuner, forældreforståelse og den unges egen selvforståelse.

Dette er rigtig givende i forhold til:

 • Planlægning af videre behandling, valg af terapiform og realistiske terapeutiske mål.
 • Udarbejdelse af realistiske handle- og uddannelsesplaner på et velundersøgt grundlag.
 • Undersøgelse af om der er behov for yderligere undersøgelser.
 • En psykiatrisk-psykologisk udredning

En psykologisk undersøgelse består af en blanding af samtale, spørgeskemaer og test samt afsluttes med en beskrivelse af resultaterne. Herefter tilrettelægger psykolog behandlingsforløb og/eller udredningsforløb i samarbejde med psykiater.

De psykologiske undersøgelser er for unge med tidligere misbrug eller med et begrænset aktivt misbrug. På selve undersøgelsesdagen må den unge ikke være akut påvirket af sit misbrug.

Kognitive test
De kognitive test anvendes til unge i alle aldre. Testene fortæller om den unges intelligensniveau, samt evne til problemløsning, hukommelse og koncentration. Et godt grundlag at tilpasse krav og forventninger udfra, i forbindelse med uddannelse og arbejde.

De kognitive tests fortæller også om den unges ressourcer. For nogle unge har det fx vist sig, at de er gode til at forstå ting visuelt, og at de arbejder godt ud fra billedlige brugsanvisninger og billedligt undervisningsmateriale. Det er rart for de unge at finde ud af hvad de er særligt gode til og derfor kan en kognitiv test også være med til at øge de unges selvværd og mod på at kaste sig ud i nye ting.

Vi kan også vurdere den unges evne til impulshæmning, fleksibilitet, følelsesmæssig kontrol, arbejdshukommelse og planlægning/organisering.

Vi sørger for at formidle resultaterne af de kognitive test på en måde, der er praktisk anvendelig, så de kan være en hjælp for de unge, deres forældre, sagsbehandlere mv.

Forskellige typer af kognitive test:

 • Testning af intelligens: WISC IV, WAIS IV og RIAS
 • Vurdering af eksekutive funktioner: BRIEF-A SP, BRIEF–SR, BRIEF V

Personlighedstest
De kan bruges til unge fra 18 år og opefter, og de kan både være med til at belyse personlighedstræk og forskellige typer af psykiske lidelser. Vi bruger testene NEO PI-R og MMPI-2 alt efter hvad det er, vi gerne vil have mere viden om.

 • NEO PI-R: Belyser hvilke personlighedstræk, der kan stå i vejen for, at den unge udvikler sig efter eget ønske. Det kan f.eks. dreje sig om hvor samvittighedsfuld den unge er, om han/hun er angstpræget, åben overfor andre mennesker, om den unge er fuld af gode ideer, som han/hun ikke får handlet på osv. NEO PI-R er god i forhold til at tilrettelægge et terapeutisk forløb og man kan gentage testen efter et halvt års terapeutisk behandling og dermed være med til at måle fremskridt og hvad der evt. skal arbejdes videre med.
 • MMPI-2: Når der er brug for en beskrivelse og karakteristik af de symptomer, der kendetegner psykisk lidelse fx vrangforestillinger, angst og depression, så kan MMPI-2 bruges som hjælp til at diagnosticere.

Testning af sociale kompetencer
Her bruger vi en test, der hedder IIP Inventory of interpersonal problems. Den bruges til unge fra 18 år og opefter, og den er med til at give svar på de unges udfordringer i sociale relationer. Testen kan gentages efter et halvt år for at måle fremskridt og hvad der evt. skal arbejdes videre med.

 • IIP Inventory of interpersonal problems går ud på, at den unge tager stilling til, hvilke problemer han/hun oplever i samspillet med andre mennesker. Det kan fx være i familien, i skolen eller på arbejdet hvor der kræves sociale kompetencer. 
  Hvis en ung oplever, at have svært ved at begå sig sammen med andre mennesker, kan det skabe mange andre problemer og være med til, at gøre det svært for den unge at komme i gang med skole eller arbejde i hverdagen. Derfor kan denne test være rigtig god, når de unge har brug for at udvikle sig i sociale relationer.

Psykiatrisk-psykologisk udredning
Vi anvender også tests i forbindelse med udredning der fokuserer på diagnosticering af fx ADHD, autisme og andre udviklingsforstyrrelser.

 • ASRS: Et spørgeskema der anvendes til udredning og diagnosticering af ADHD
 • DIVA: Et interview, der bruges til udredning og diagnosticering af ADHD
 • ADI-R: En interviewguide til udredning og diagnosticering af autistiske udviklingsforstyrrelser.
 • ADOS: Et videofilmet semistruktureret interview, der anvendes til udredning og diagnosticering af autisme og udviklingsforstyrrelser.
[this div will be converted to an iframe]
×