Samtaler med psykolog el. terapeut

Den psykologiske behandling tilbydes når det vurderes, at psykologiske problemer ligger til grund for den unges skadelige forbrug. Psykologerne er specialiseret i tilrettelæggelse af sådanne forløb.

j

Den psykologiske behandling i Novavi Stofrådgivningen

Behandlingen tager udgangspunkt i den unges oplevelse af og forklaringer på eget forbrug, samt i den unges historie, opvækst, miljø, relationer og udvikling. Gennem det fokus opbygges en relation, der gør det muligt at arbejde psykologisk, samtidig med at der opnås indblik i:

  • Hvordan den unge strukturerer sine tanker og sin livsfortælling.
  • Om den unge har oplevelser/fornemmelser der tyder på traumer eller psykiatriske problematikker, som skal undersøges nærmere gennem samtale eller test.

Den psykologiske behandling retter sig også mod at hjælpe de unge til at (gen)opbygge deres selvværd, at begynde at turde drømme, selvom det indebærer mulighed for fiasko, og hjælp til at opbygge nære relationer til familie og et ikke misbrugende netværk.

I arbejdet med reduktion og ophør af skadeligt forbrug drøftes følgende tre områder med de unge:

  • Konsekvenser ved at ryge hash og tage stoffer – ofte ser de unge ikke deres forbrug som skadeligt, når de starter i behandling.
  • Fordele og ulemper ved forbruget – de unge får hjælp til at se begge dele og psykologerne anerkender, at det er de unges virkelighed.
  • Ambivalens – det er naturligt for de unge, at de den ene dag har mod på at reducere og den næste er det, det sidste de kan overskue. Ambivalensen er helt normal og den bruges direkte i det psykologiske arbejde.

Det er forskelligt hvad der ligger til grund for de unges forbrug, derfor anvendes den metode, som er mest brugbar i den enkelte unges problematik. Psykologerne gør fx brug af:

  • En psykodynamisk tilgang i forhold til uhensigtsmæssige mønstre i den unges liv.
  • En kognitiv tilgang kan være god, hvis det er angstproblematikker, der er på spil for den unge.
  • Eksistentiel terapi hvis der er følelsesmæssige problematikker, der kræver det.
  • En konfronterende tilgang i det terapeutiske rum, hvor det der sker mellem den unge og psykologen bruges efterfølgende i udviklingsarbejdet.

Psykologerne bidrager ved tværfaglige møder med psykologisk viden, undersøgelser og test. 

[this div will be converted to an iframe]
×