Koordinering af behandling

Vi har behandlingskoordinatorer på alle vores forløb, der også fungerer som kontaktperson for den sagsbehandler, der bevilger behandlingsforløbet.

D

I Novavi Stofrådgivningen er der en behandlingskoordinator tilknyttet hver ungs forløb.

Behandlingskoordinatoren er den der sikrer koordinering af de forskellige faggruppers indsats, så den  unge får den rette hjælp hele vejen igennem. Behandlingskoordinatoren sikrer desuden kontakten til de forskellige instanser som skole, socialforvaltning og støtte/kontaktpersoner.

Behandlingskoordinatoren er også den der varetager kommunikationen med den unges sagsbehandler omkring den enkelte unges konkrete forløb.

[this div will be converted to an iframe]
×