Sparring til kontaktpersoner

Sparring til støttekontaktpersoner/pædagogisk personale

q

Sparring til støttekontaktpersoner/pædagogisk personale tilbydes, når den unge har en støttekontaktperson eller lign. uden for Novavi regi, og der er forskellige faktorer der gør, at den unge ikke bevilges udgående misbrugsbehandling i Novavi Stofrådgivningen.

Det kunne f.eks. være:

  • Unge hvor der allerede er mange aktører i spil bl.a. en støttekontaktperson, og det vil give mere mening at opkvalificere støttekontaktpersonen end at igangsætte endnu en aktør fra Novavi Stofrådgivningen
  • Unge der har behov for behandling men ikke er motiveret for behandling og som har et godt forhold til deres støttekontaktperson
  • Unge som går til samtaler i Novavi Stofrådgivningen og også har behov for udgående misbrugsbehandling, men ikke kan få dette bevilget
  • Unge som skal udskrives fra Novavi Stofrådgivningen, hvor der fortsat er behov for tilbagefaldsforebyggende behandling

Rammerne for sparringen vil være samtaler med en medarbejder i Novavi Stofrådgivningen, hvor der tages udgangspunkt i den unges behov og der bl.a. vejledes i følgende:

  • Hvordan man møder den unge, som er ambivalent
  • Hvordan man taler med den unge om det skadelige forbrug og årsagerne hertil
  • Hvordan man taler med den unge om reduktion af forbruget, konsekvenser ved at ryge hash samt fordele og ulemper

Pris:
Sparring med en socialfaglig medarbejder pris pr. samtale kr. 970,-
Sparring med psykolog pris pr. samtale kr. 1339,-

[this div will be converted to an iframe]
×