Unge Veje - arbejdsmarkedsforløb

Unge Veje er et arbejdsmarkedsprojekt, der hjælper unge, som har eller har haft et skadeligt forbrug af rusmidler, med at finde en vej til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

B

Unge Veje tager de unges udfordringer alvorligt og sætter fokus på deres ressourcer, kompetencer og ønsker.

De unge vil gerne videre, med det er svært
Vores erfaring er, at det at være igang med uddannelse eller arbejde ofte er en vigtig motivation for, at de ophører deres skadelige forbrug af stoffer. Men det kan være svært at komme i gang og at fungerere på uddannelses- og arbejdsmarkedet, når man er eller har været udfordret af rusmidler. Samtidig oplever vi, at de unge vi har i behandling ofte er udfordrende for jobcentrene i forhold til iværksættelse af tilbud. Derfor har vi udviklet et nyt tilbud, der imødekommer udfordringerne.

De skal have støtte - og nogle gange både før og efter behandlingen
Unges Vejes kernekompetence er, at arbejde med unge der ofte lander mellem to stole, fordi de har komplekse problemstillinger som eksempelvis misbrug og psykiske/sociale problemer.

Målet med Unge Veje er, at give den enkelte unge den støtte, der fører til, at han/hun får konkrete erfaringer med at være på arbejdsmarkedet igennem praktik- eller løntilskudsjob, eller påbegynder et uddannelsesforløb.
Indsatsen kan foregå sideløbende med eller uafhængigt af et behandlingsforløb.

Målgruppen for Unge Veje

  • Unge mellem 18 og 25 år
  • De er eller har været indskrevet i behandling i Novavi Stofrådgivningen
  • Er vurderet i gruppen af kontanthjælpsmodtagere, der er aktivitets parate

Visitation
De unge visiteres til Unge Veje, via projektleder Dorthe Pontoppidan. I visitationsproceduren ansøges det relevante jobcenter om indskrivning i projekt Unge Veje. I Unge veje vil den unge have kontakt til en gennemgående medarbejdere (mentorer) i Novavi Stofrådgivningen, der varetager forløbet.

Her kan du læse en mere uddybende beskrivelse af tilbuddet.

[this div will be converted to an iframe]
×