Urintest

Flere og flere bruger urintest til at kontrollere om unge har brugt illegale rusmidler.

k

Urinprøver kan anvendes, hvis man ønsker at afgøre, om en ung har taget illegale rusmidler. Inden man beslutter sig for en prøve, skal man gøre sig klart, hvordan man vil forholde sig til et positivt resultat, og om det skal have nogle konsekvenser for den unge.

 

Urinprøver i Novavi Stofrådgivningen

Novavi Stofrådgivningen kan tage urinprøver såfremt den unge mener, det er en støtte i at holde sig stoffri. Men da vi har dårlige erfaringer med at tage urinprøver, hvis det udelukkende er samarbejdspartnere eller forældre der ønsker at kontrollere den unges stofforbrug, gøres dette ikke. Det er lægerne i Novavi Stofrådgivningen der tager og bedømmer urinprøven, og urinprøver vil altid bliver efterfulgt af 20 minutters samtale.

Generelle forhold ved urintest (se tabel)

Ved urintest kan der optræde følgende udfald:

U +, betyder at den unge har indtaget et rusmiddel

U -, betyder at den unge ikke indtaget et rusmiddel U –

T +, betyder at testen er positiv

T –, betyder at testen er negativ

 

T +

T -

U +

(U+ / T+)

Den unge har indtaget et rusmiddel og testen er positiv. Der er overensstemmelse mellem det den unge har gjort og testresultatet.

(U+ / T-)

Den unge har indtaget et rusmiddel og testen er negativ. Der er ikke overensstemmelse mellem det den unge har gjort og testresultatet = FALSK NEGATIV

U -

(U - / T+)

Den unge har ikke indtaget et rusmiddel og testen er positiv. Der er ikke overensstemmelse mellem det den unge har gjort og testresultatet = FALSK POSITIV

(U- / T-)

Den unge har ikke indtaget et rusmiddel og testen er negativ. Der er overensstemmelse mellem det den unge har gjort og resultatet.

Et falsk positivt testresultat er problematisk, når testen bruges pædagogisk, for man risikerer at mistro en ung, som ikke har taget rusmidler. Et falsk negativt testresultat er at foretrække, når testen bruges i pædagogisk øjemed. Vi kan bedre leve med at blive snydt end at mistænkeliggøre en ung, der ikke har gjort noget!

Testene er meget følsomme. Det betyder, at blot der i prøvematerialet er den mindste smule af et stof der ligner et rusmiddel, vil testen blive positiv. Herointesten vil f.eks. blive positiv efter indtagelse af 10 gram blå birkes, som er opiumvalmuens frø. Ligeledes kan en række astmapræparater give en falsk positiv test for amfetamin. Man skal desuden være opmærksom på, at THC kan måles i urinen op til 6 uger efter at den unge har indtaget hash, mens amfetamin og kokain kun kan måles 4-5 dage efter indtagelse.

 

OBS: Man skal være opmærksom på, at det kan være svært på den ene side at indgyde tillid og skabe en relation til den unge og på den anden side vise mistro ved at stille spørgsmålstegn ved, om den unge fortæller sandheden om sit rusmiddel indtag. At reducere eller ophøre med et (mis)brug af et givent rusmiddel kræver at (mis)brugeren har lyst og mod på dette, og denne motivation skaber urinprøver ikke alene!! – Det er derfor vores erfaring at urinprøvekontrol aldrig kan stå alene og at de først og fremmest skal bruges i situationer hvor den unge selv giver udtryk for at det kan være en støtte.

[this div will be converted to an iframe]
×