Dokumentation og statistik

I Novavi Stofrådgivningen lægger vi vægt på at dokumentere resultaterne af vores behandlingsforløb.

C

Vi udarbejder derfor hvor tredje måned en statusrapport for den unges forløb som vi fremsender til den bevilgende myndighed. De unge gennemlæser og kommenterer statusrapporter inden de sendes af sted.

Opfølgning efter endt behandling
Såfremt kommunen ønsker det, udfører Novavi Stofrådgivningen en opfølgning på borgerens behandling  senest 1 måned og igen 6 måneder efter endt behandlingsforløb i Novavi Stofrådgivningen. De unge som er omfattet af opfølgningen, er unge der har afsluttet et behandlingsforløb med status:

  • Færdigbehandlet
  • Udskrevet til andet tilbud
  • Udskrevet til hospital
  • Udskrevet med anden årsag

Der følges op på:

  • Stofbrug
  • Risiko for tilbagefald
  • Fysiske- og psykiske forhold
  • Boligsituation
  • Uddannelse/arbejde
  • Familie/netværk

Ved opfølgningen forsøges kontakt til den unge 2 gange. Såfremt det ikke er muligt at få fat i den unge, orienteres  kommunen herom. Opfølgningen er dækket af den unges behandlingsaftale, og der faktureres derfor ikke herfor.

Evaluering af Novavi Stofrådgivningen
Vi er desuden optaget af at dokumentere vores resultater og er i den forbindelse evalueret af Center For Rusmiddelforskning. Du kan læse vores kvalitative evaluering her og den kvantitative evaluering her.

Socialt tilsyn
Konklusionen efter Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg d. 13 juli er følgende:

"Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 13. juli 2017 og vurdering af det efterfølgende modtagene materiale fra behandlingsstedet konkluderet, at behandlingsstedet nu opfylder målepunkterne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ingen anmærkninger i øvrigt til de undersøgte forhold på behandlingsstedet."
Tilsynsrapporten kan læses her.

 

[this div will be converted to an iframe]
×