Om vores behandling

Alle vores behandlingsforløb er målrettet unge mellem 15-30 år og de tilrettelægges individuelt ud fra den unges behov, barrierer og ressourcer.

alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

Om vores behandling

Vores behandlingsforløb er målrettet unge fra 15 til 30 år, der har et skadeligt forbrug af illegale rusmidler så som hash, amfetamin og ecstasy. I behandlingen fokuseres på den unges skadelige forbrug af rusmidler og på de problemer, der ligger bag forbruget.

Vores behandlere tæller psykiatere, psykologer, terapeuter, socialrådgivere og pædagogisk personale. Alle forløb tager udgangspunkt i den enkelte unges behov, ressourcer og barrierer og sammensættes af forskellige tilbud. Det konkrete indhold aftales mellem den unge, den visiterende myndighed og Novavi Stofrådgivningen.

Det er den unges bopælskommune der betaler for forløbet og Novavi Stofrådgivningen fremsender statusrapporter hver tredje måned som dokumentation for den unges forløb. Der afholdes samarbejdsmøder mellem Novavi Stofrådgivningen og kommunen efter behov.

Samtaler foregår i Novavi Stofrådgivningens lokaler lige ved Nørreport station, mens den udgående misbrugsbrugsbehandling aftales individuelt med den unge.

Tværfagligt samarbejde er en del af behandlingen, da det muliggør håndtering af den kompleksitet en misbrugsproblematik ofte rummer og det sikrer en helhedsorienteret behandling.

 

[this div will be converted to an iframe]
×