Til sagsbehandlere

Vi arbejder med unges skadelige forbrug af rusmidler og med de problemer, der ligger bag forbruget.

Alkoholbehandling, Novavi, stofbehandling, forskning

Vi har psykiatere, psykologer, terapeuter, socialrådgivere og pædagoger ansat til at varetage behandlingen, og vi har mere end 12 års erfaring med unge og rusmidler.

Vi tilbyder både behandlingssamtaler i huset og udegående socialpædagogisk misbrugsbehandling i den unges eget miljø.

Alle behandlingsforløb målrettes den enkeltes ressourcer og barrierer, og det konkrete indhold i forløbene aftales mellem den unge, den visiterende myndighed og Novavi Stofrådgivningen.

Forældre inddrages i behandlingen i det omfang det giver mening, og kun hvis den unge er indforstået med det.

Motivation og stoffrihed er ikke et krav for at komme i behandling hos Novavi Stofrådgivningen.

[this div will be converted to an iframe]
×