Visitation

Behandlingsforløb indledes ved, at den unges sagsbehandler retter henvendelse til Novavi Stofrådgivningen.

alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

Er man ung eller pårørende, kan man ringe og få vejledning i hvor man skal henvende sig, for at ansøge om at få et forløb bevilget.

Når den unges sagsbehandler er indforstået med at den unge undersøger opstart af et muligt forløb hos Novavi Stofrådgivningen, aftales tid til en visitationssamtale. Til samtalen er pårørende og sagsbehandler velkomne til at deltage, hvis den unge er indforstået heri. Til samtalen gennemgås den unges baggrund for at søge hjælp og den unge præsenteres for Novavi Stofrådgivningens behandlingstilbud. Herefter beslutter den unge om han/hun ønsker behandling, ligesom visitator udarbejder et visitationsoplæg, der skal godkendes af sagsbehandler, inden behandlingen kan gå i gang.

Novavi Stofrådgivningens målsætning er at tilbyde en visitationssamtale inden for én uge.

Screening af angst, depression og ADHD ved visitationssamtalen
Såfremt det under visitationssamtalen viser sig, at der er indikation for at den unge lider af angst, depression eller ADHD, vil undertegnede/visitator i forbindelse med samtalen foretage en nærmere screening af den unges psykiske tilstand, såfremt den unge er indstillet herpå og tryg herved.

Ved mistanke om angst udfyldes Becks Anxiety Inventory (BAI) spørgeskema, ved mistanke om depression udfyldes Becks Depression Inventory (BDI-II) spørgeskema og ved mistanke om ADHD udfyldes ASRS v1.1 symptomcheklisten.

Denne screening vil forhåbentlig give et mere klart billede af den unges eventuelle psykiske vanskeligheder og behandlingsbehov, samt hjælpe til vurdering af hvorvidt der er behov for en nærmere psykologisk-psykiatrisk udredning.

Ovenstående er en del af visitationen, og der vil derfor ikke blive faktureret ekstra herfor.

Kontakt
Visitationssamtaler: Kontakt vores visitator Isabella Koppel tlf. 51489979.

Hvis du ønsker yderligere information, er du altid velkommen til at ringe til os på 30593733.

[this div will be converted to an iframe]
×