Samtaler og mentalisering i misbrugsbehandlingen

Ny efteruddannelse der fokuserer på mentaliserende samtaler, som støtter unge med skadeligt forbrug i deres forandrings- og mestringsstrategier i livet. Intensivt forløb på 3x2 dage.

alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

Efteruddannelser og kurser til dig, der arbejder med unge

Nu er vi klar med en overbygning til vores grundforløb "Pædagogisk arbejde i forhold til rusmidler og unge". Overbygningen har samtalen i fokus og som deltager bliver man trænet i samtalen, så man kan mestre samtaleforløb med unge med skadeligt forbrug af rusmidler.

Forløbet giver deltagerne en grundig introduktion til samtalens grundtrin og til begrebet og metoderne indenfor mentalisering - altså det at have andre på sinde. Efter forløbet kan deltagerne arbejde med den unges selvforståelse og deres evne for at indgå i relationer,  da det ofte er der de har brug for støtte, for at kunne udvikle deres mestringskompetencer, så de kan skabe sig de liv de ønsker uden skadeligt brug af rusmidler.

Målgruppe:
For personer der har deltaget på et af vores grundforløn "Pædagogisk arbejde i forhold til rusmidler og unge", eller som på anden måde kan dokumentere lignende kompetencer.

Underviser:
Psykolog Silas Houlberg.

Moduler:

1. modul
Samtalens grundtrin, nærvær og kontaktskabelse. Undervisning i tilknytningsteori og de fem mentaliseringsbaserede grundelementer i samtalen ÅBENT-sind.

2. modul
Introduktion til STORM-modellen, en mentaliseringsbaseret model og struktur for samtaler, herunder introduktion til forståelse for indflydelse af traumer og omsorgssvigt. Træning i udfoldelse af de unges problemhistorier og deres skridt fremad mod et liv de gerne vil have.

3. modul
Introduktion til forståelse af typiske "følgesvende" for unge med skadeligt forbrug af rusmidler, herunder hvornår og hvorfor voldelig adfærd og løgne kommer i spil, samt hvordan man arbejder med disse og de unges overganbge til voksenlivet.

Pris: kr. 9.700,- inklusive forplejning og grundbog. Undervisningen foregår i lokaler i København.

Yderligere information kontakt: Gry Kielberg, gmbk@novavi.dk eller ring på 30593733.

[this div will be converted to an iframe]
×