Pædagogisk arbejde i forhold til rusmidler og unge

Evaluering af første hold af Novavi Stofrådgivningens efteruddannelse, der løb i perioden oktober 2012 - maj 2013

t

Hen over et lille år deltog 23 fagligt engagerede mennesker på vores første efteruddannelseshold ”pædagogisk arbejde i forhold til rusmidler og unge”. Det blev en rejse gennem teori, refleksion og diskussion - og både deltagerne og vi er glade for resultatet!

”Utroligt interessant, jeg fik noget med hjem, som jeg bruger tit - virkelig godt!”

Citat fra en deltager, hold 1.

 

Formål
Novavi Stofrådgivningens mål med efteruddannelsen er, at give større forståelse for baggrunde for udvikling af skadeligt forbrug og redskaber til at håndtere de udfordringer det medfører.

Indhold
Efteruddannelsen er bygget op som 8 moduler af en dags varighed. Hvert modul repræsenterer et tema, der spiller ind i arbejdet omkring unge og skadeligt forbrug af rusmidler: Hvad er misbrug? relationsopbygning, forandringsarbejde, motivationssamtaler, dobbeltdiagnoser, angst, adhd, forældresamarbejde, kommunikation, pædagogisk arbejde og etniske minoriteter.

Evaluering
Første hold afsluttede forløbet i maj 2013 og evalueringen er foretaget via spørgeskemaer og skriftlige tilbagemeldinger ved sidste undervisningsgang.

Tilbagemeldingerne fra kursister er rigtig gode og stort set alle har givet udtryk for, at de er virkelig glade for at have deltaget, at udbyttet har været godt, rammerne har været gode og de har følt sig taget godt imod og varmt taget hånd om.

”Har glædet mig til hver eneste gang – og elsket at blive taget imod med duften af kaffe og glade mennesker”

Citat, en deltager hold 1

I forhold til det faglige udbytte svarer deltagerne:

  • Dejligt med noget konkret, metodisk og praktisk anvendeligt.
  • Gruppearbejde. Inspirerende at høre om andres oplevelser og lærerigt at gennemgå tingene fra mit eget perspektiv.
  • Silas (psykolog) er knald dygtig: Ekstremt inspirerende med hendes tilgang til de unge.
  • Godt med cases. Supervision giver os andre gode redskaber til egen hverdag.
  • Mindfulness var en ny verden for mig - fagligt giver det stor mening i forhold til aggressive unge.
  • Fedt at få viden omkring de unge/forældre i forhold til teenagetiden - og hvad man skal være opmærksom på.
  • Godt med oplæg fra en ung - de unges stemme - super, klogt, sjovt, beskrivende.

På de to vigtigste spørgsmål i spørgeskemaet landede gennemsnittene af svarene således:

  1. ”I hvor høj grad har du opnået inspiration ift. egen praksis (skala fra 1-5)”. Gennemsnit af svarene: 4,1.
  2. ”Din samlede vurdering af forløbet” (skala fra 1-5). Gennemsnit af svarene: 3,9.

Hvad kan vi gøre endnu bedre
På spørgsmålet om hvad vi kan gøre bedre næste gang, blev der peget på, mere hjælp til at oversætte teorien til deres egen dagligdag, flere konkrete eksempler fra vores dagligdag, hvor de kan få øje på de teoretiske perspektiver, og flere ønskede at få mere konkrete læringspointer. Ovenstående tager vi højde for i de næste forløb.

Baggrund for udviklingen af efteruddannelsen og konklusion
Et af Novavi Stofrådgivningens erklærede mål er, at vi ønsker at blive ved med at bidrage til at hjælpe unge, der er udfordrede af rusmidler. I forlængelse af det udsprang ideen om at udbyde en efteruddannelse, hvor medarbejderne i Stofrådgivningen kunne dele ud af erfaringer, faglige perspektiver og praksis, samt skabe dialog, udvikling og refleksion blandt fagpersoner. Og når vi ser på evalueringerne kan vi se, at det er lykkedes.

Vi betragter resultatet som rigtig fint. Vi er glade for de rosende ord, men også for de mere kritiske, da det har hjulpet os til at skærpe vores fokus på hvor vi skal forbedre os til de næste hold. Tak til deltagerne!

[this div will be converted to an iframe]
×