Supervision

Supervision tilbydes til fagpersoner, der arbejder med unge og som ønsker at udvikle sig fagligt sammen med kollegaer eller individuelt.

alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

I supervisionen er målet at få belyst, konkretiseret eller fundet løsningsmodeller til specifikke problemstillinger på arbejdspladsen. For den enkelte gælder det at opnå personfaglig udvikling og mest mulig arbejdsglæde. Personfagligt betyder, at det enkelte individ, med sin særlige måde at håndtere følelsesmæssige udfordringer og faglige arbejde, er i centrum.

Vi superviserer psykologer, pædagoger, støtte-kontakt personer, socialrådgivere, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og lærere.

Yderligere information, kontakt Gry Kielberg, 30593733

[this div will be converted to an iframe]
×