Kurser og efteruddannelser

Novavi Stofrådgivningen tilbyder undervisning i forbindelse med opkvalificering at fagpersoner, der arbejder med unge og misbrugsproblematikker.

Kontakt: Isabella Koppel 51489979
alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

Vi har erfaring med at undervise unge, forældre, behandlere, pædagoger og lærere. Vi tilbyder både enkeltstående undervisningsgange og længere forløb indenfor:

  • Dobbeltdiagnoser og psykisk sårbarhed 
  • Rusmidler, afhængighed og abstinenser
  • Behandlingstilgange (psykologiske, psykiatriske og pædagogiske)
  • Tværfagligt samarbejde i misbrugsbehandling til unge

Udover særligt tilrettelagte kursusforløb, tilbyder vi fire forskellige forløb, der også kan sammensættes på kryds og tværs efter behov. Se nedenfor.

 

Forløbet giver en grundig introduktion til samtalens grundtrin, samt til begreber og metoder indenfor mentalisering. Efter forløbet kan deltagerne arbejde med den unges selvforståelse og deres evne for at indgå i relationer, da det ofte er der de har brug for støtte, når de ønsker at skabe liv uden skadeligt brug af rusmidler.

Målgruppe: Personer der har deltaget på vores grundforløb "Pædagogisk arbejde i forhold til rusmidler og unge", eller som kan dokumentere lignende kompetencer.

 

En kort indføring i Novavi Stofrådgivningens behandlingsmodel. Modellen fokuserer på helhedssyn og tværfagligt samarbejde ud fra fem overordnede behandlingsprincipper. Konkret arbejdes med fire indsatsområder i de unges liv, som løftestænger mod et liv uden skadeligt forbrug af rusmidler:

  • Forandring og bevægelse.
  • Meningsfuld hverdag og mestring af dagliglivet.
  • Relationer, sociale kompetencer og mentaliseringsevne.
  • Identitet og selvfortælling.

Forløbet vil løfte deltagernes viden om hvordan en helhedsorienteret indsats kan organiseres og hvad man skal holde sig særligt for øje i arbejdet med unge med skadeligt forbrug.

Målgruppe: Udbydes til medarbejdere med social- eller sundhedsfaglig grunduddannelse, der arbejder med unge med et skadeligt rusmiddelforbrug

 

  • Dobbeltdiagnoser – hvad gør vi i praksis? Omfang: 3 dage.

Mange unge med skadeligt forbrug af rusmidler har eller får en samtidig diagnose. Det kræver særlig viden og konkrete kompetencer at hjælpe unge der er dobbeltbelastede, hvilket er en af Novavi Stofrådgivningens kernekompetencer.

På dette forløb får deltagerne konkret viden om de mest udbredte diagnoser blandt unge, hvilken indflydelse brug af rusmidler har på disse tilstande, samt hvordan man kan arbejdet med det i praksis.

Undervisningstemaer: Depression, adhd, angst og autisme. Rusmidlernes indflydelse i hverdagen og sammen med de psykiske lidelser, arbejdet med diagnosticering af dobbelt diagnoser og hvordan man arbejder med de unges udfordringer i praksis.

Målgruppe: Udbydes til medarbejdere med social- eller sundhedsfaglig grunduddannelse, der arbejder med unge med et skadeligt rusmiddelforbrug.

 

  • Umotiverede unge og de første samtaler om rusmidler. Omfang: 3 dage

Mange oplever at stå med unge, hvor det virker som om noget omkring rusmidler spænder ben for den unges deltagelse i skole eller uddannelse og det de unge gerne selv vil. Men hvordan tager man fat på snakken om problemerne og hvordan får man motiveret de unge, til at ville tale om det der bøvler i deres liv?

Ofte er samtalen og den gode kontakt nok til at den unge får mod på at ændre kurs, og hvis der skal mere til, så skaber samtalen mulighed for at kunne hjælpe den unge videre.

Undervisningstemaer: Rusmidler og samtalen om problemer, motivation og forandring.

Målgruppe: Udbydes til undervisere og medarbejdere med social- eller sundhedsfaglig grunduddannelse, og til faggrupper der arbejder med unge f. eks kontaktpersoner, mentorer og vejledere på ungdomsuddannelser.


Du er velkommen til at kontakte leder Isabella Koppel på 51489979 for yderligere information.

[this div will be converted to an iframe]
×