Du har ret til behandling

I Danmark har man ret til behandling, hvis man har et misbrug. Vi har fået cand.jur. Jannie Dyring til at beskrive reglerne.

alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

Hvis du er over 18 år og har et stofmisbrug, har du ret til behandling.

Er du under 18 år, har du ret til behandling, når dit misbrug medfører alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, så du ikke kan fungere i forhold til din familie, uddannelse eller arbejde.

Kommunen skal som udgangspunkt tilbyde dig behandling senest 14 dage efter, at du har kontaktet kommunen og bedt om at komme i behandling.

Hvilke behandlingstilbud kan du gøre brug af
Når kommunen skal beslutte, hvilken behandling kommunen vil tilbyde dig, skal der lægges stor vægt på, hvilke ønsker du selv har.

Når kommunen tilbyder dig et konkret behandlingssted, kan du i stedet vælge et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter, som det tilbud kommunen foreslår.

Hvis kommunen f.eks. visiterer dig til et ambulant behandlingstilbud, kan du frit vælge et andet ambulant tilbud, som yder samme behandling, som den kommunen har foreslået.

Det er derfor væsentligt, hvilket behandlingstilbud kommunen har visiteret dig til, dvs. hvilket behandlingsbehov og hvilken behandlingsindsats, som kommunen har vurderet modsvarer dit behov. I de fleste tilfælde fremgår dette af den behandlingsplan, som er blevet lagt for dig – men hvis der endnu ikke blevet lagt en behandlingsplan, så er det kommunens visitation til behandling, som er afgørende for din mulighed for at vælge et andet tilsvarende behandlingstilbud.

Hvis du vil klage
Hvis du er uenig i kommunens afgørelse, kan du klage over den til det sociale nævn. Når du skriver en klage, er det godt, hvis du forklarer, hvorfor du er uenig i kommunens afgørelse. Du behøver ikke skrive i socialrådgiver- eller jurasprog, men kan blot bruge dit eget sprog.

Hvis du vil klage til det sociale nævn over kommunens afgørelse, skal du fremsende din klage til kommunen senest 4 uger efter kommunens afgørelse.

Udarbejdet af cand.jur. Jannie Dyring, marts 2012

[this div will be converted to an iframe]
×