Ønsker du at ændre dit rusmiddelforbrug?

Måske kender du til, at rusmidlerne fylder lidt for meget? Vi kan hjælpe dig med at få et liv, som du synes er meningsfuldt uden et skadeligt forbrug. Ring til os på 30 59 37 33

Novavi, stofbehandling, alkoholbehandling

Når man går i behandling hos Novavi Stofrådgivningen, undersøges det sammen med den unge:

  • Hvilke gode grunde der ligger bag, at den unge ryger hash eller tager stoffer.
  • Hvilke gode alternativer, man kan forsøge sig med i stedet for at ryge eller tage stoffer.
  • Vi forsøger, at hjælpe med at skabe en dagligdag, som den unge selv synes er god. Fordi vores erfaring er, at hvis man som ung oplever at have et godt liv, får man som regel også lyst til at have et stoffrit liv.

Et forløb hos Novavi Stofrådgivningen bliver sammensat af forskellige tilbud:

  • De udgående socialpædagogiske misbrugsbehandlere møder de unge i de unges eget miljø. Behandlingen er både samtaler og aktiviteter som f. eks hjælp til praktiske ting eller til at komme i gang med at træne.

  • En del af de ansatte laver strukturerede samtaler, hvor der arbejdes med den unges mål om ophør eller reduktion af brug af stoffer og med andre mål i den unges liv.

  • Socialrådgivere kan hjælpe med økonomi, arbejde eller uddannelse.

  • Psykologer og terapeuter er gode hvis der f. eks ligger noget følelsesmæssigt bag et skadeligt forbrug og til at hjælpe med, hvad man kan gøre i stedet for at ryge eller tage stoffer.

  • Vores Psykiatere er gode til at hjælpe, hvis der ligger ADHD, depression eller angst bag et skadeligt forbrug.

De fleste unge der går i behandling, har en eller to aftaler om ugen, med f. eks en psykiater og en pædagog.

Vores lokaler ligger lige ved Nørreport Station, så det er nemt at finde hen til os.

[this div will be converted to an iframe]
×