Substitutionsbehandling i Novavi - metadon og buprenorfin

Novavi foretager substitutionsbehandling i Frederikssund og Rødovre. Her kan du få information om udleveringen af metadon og buprenorfin.

alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

Ved substitutionsbehandling i Novavi gennemgås og tælles medicinen af både dig og personalet inden udlevering. På den måde opstår der ikke tvivl om, hvorvidt du har fået den rigtige mængde og type af medicin.
Alle skal som udgangspunkt indtage deres substitutionsmedicin under observeret indtag.

 

Ændring af Metadon-dosis
Ændring af dosis skal aftales med lægen og din kontaktperson/behandler.
Ændringen vil gælde fra næste udleveringsdag. Du skal derefter møde tidligt og indtage fuld dosis med en times observation efterfølgende. Optrapning sker med 10 mg tirsdag og torsdag. Man kan altså højst stige med 20 mg om ugen.
Når du er nået til den dosis, der passer til dit behov, skal du møde i ambulatoriet både tirsdag, torsdag og fredag, så vi kan se, om dosis er den rette.
Herefter kan du aftale hvor ofte, du skal afhente din medicin

 

4-dages regel ved behandling med Metadon
Hvis du udebliver 4 dage eller mere udover normal medicinafhentningsdag, skal du tale med en læge, før du igen kan få udleveret metadon. Det er lægen, der afgør, om du kan starte op igen. Du vil blive bedt om at aflevere en urinprøve for at sikre, at du kan tåle metadonen.
Startdosis ved genoptagelse af behandling er max. 30 mg den første dag. Vi skal herefter aftale en plan for det videre forløb.

 

7-dages regel ved behandling med Buprenorfin
Hvis du udebliver 7 dage udover normal medicinafhentning, kan du ikke få udleveret medicin. I det tilfælde er det en læge, der skal vurdere, om du igen kan få medicin. Du vil så skulle indtage medicinen i ambulatoriet og bliver der en time.

 

Afhentning før tid
Man kan ikke få ændret afhentningsdag fra dag til dag, dette skal planlægges. Hvis du pga. aftaler på hospital, tandlæge m.m. ønsker at få udleveret medicin til flere dage end planlagt, bedes du oplyse om dette i så god tid som muligt.

 

Ved mistet/tabt medicin
Hvis du mister medicin, skal det anmeldes til politiet. Du skal kunne dokumentere anmeldelsen, før lægen kan vurdere, om du kan få erstattet medicinen.
Du vil så skulle indtage medicinen i ambulatoriet og bliver der en time.

 

Ferie
Ferie skal aftales med personalet mindst en uge før, du skal rejse. Du skal fremvise dokumentation evt. i form af billetter. Medbring pas til at lave et rejsebrev, der er nødvendigt for at kunne tage medicinen med til udlandet.
Der kan ikke udleveres medicin til mere 30 dage.

 

Fuldmagt
Hvis du bliver syg, har du i særlige tilfælde mulighed for at få afhentet din medicin af en pårørende, som skal medbringe en skriftlig fuldmagt, men kun ved forudgående aftale med personalet.

 

Læge-tider
Tid til lægesamtale skal bestilles i forvejen. I særlige tilfælde kan der være mulighed for en akut tid hos lægen. Tider bestilles hos personalet i enheden.

 

Medicin og egenbetaling
Substitutionsbehandling er gratis. I forhold til al andet lægeordineret medicin henvises til gældende regler for egenbetaling og offentlig tilskud.

 

Indlæggelse
Det er vigtigt, at du informerer personalet på hospitalet om din substitutionsbehandling, så du får den rette dosis under indlæggelsen. Hospitalet er velkommen til at tage kontakt til os.

[this div will be converted to an iframe]
×