For unge fra 16-24 år

Er du vokset op med en mor eller far, som drikker eller tager stoffer, har du mulighed for at få hjælp hos Ung Revers. Vi tilbyder gratis individuelle- og gruppesamtaler til unge i alderen 16-24 år.

ung revers, alkoholbehandling, stofbehandling, novavi

Det kan være svært ved at tackle hverdagens udfordringer

Er du vokset op i en familie med alkohol eller stoffer, har du mulighed for at få hjælp i Ung Revers. Du behøver ikke at bo hjemme længere og det kan også være, at den af dine forældre som har haft et misbrug er stoppet for flere år siden, men det betyder ikke, at du ikke kan have brug for hjælp.

Flere af de unge som kontakter os, er unge, som har svært ved at tackle hverdagens udfordringer, der kan dukke op i forbindelse med uddannelsen, jobbet, vennerne eller kæresten. Måske føler du dig alene? Måske tror du ikke, at du er noget værd? Måske synes du selv, at du drikke for meget? Eller måske tager du stoffer selv? Det er følelser og reaktioner, vi ofte oplever hos børn og unge, der er opvokset i familier med misbrug.

I Ung Revers hjælper vi med at få sat ord på det at vokse op i en familie med alkohol og stoffer. Børne- og ungebehandlerne i Ung Revers har stor viden omkring, hvad alkohol eller stoffer gør i en familien og vil kunne hjælpe dig med, hvordan du kan komme videre med de uhensigtsmæssige tanker og handlemønstre, som du går rundt med som konsekvens af din opvækst.

Hvordan foregår det?
Alle unge under 25 år kan tage kontakt til Ung Revers for at høre mere om vores tilbud. Du kan henvende dig anonymt, medmindre du er under 18 år, så bliver vi nødt til at have dine forældres samtykke til, at du kan få lov til at gå i et forløb hos os. Hvis du tror, at det kan blive et problem, vil vi gerne forsøge at hjælpe dig med det. Du vil dog altid have mulighed for at få en samtale hos os uden samtykke fra dine forældre. 

 Her kan du læse mere om, hvordan du kommer i kontakt med en børne- og ungebehandler og se, hvor vores afdelinger ligger.

 

Individuelt forløb eller gruppeforløb

Den første samtale er en forsamtale, hvor du vil høre mere om vores tilbud og hvordan det foregår. Efter forsamtalen finder vi ud af, om det er bedst for dig at gå i et individuelt forløb eller i et gruppeforløb sammen med andre unge. Uanset om du kommer til at gå i et individuelt eller et gruppeforløb bygger vores metode på en fast struktur, hvor vi sammen kommer omkring en række emner, som vi med vores erfaring ved hjælper til bedre at kunne forstå, hvorfor du måske handler, føler, tænker og reagerer, som du gør.

Går du i et individuel forløb mødes du med en børne- og ungebehandler i et samtaleforløb på 45 min. til en time. Et individuelt forløb strækker sig typisk over 10 -12 gange, men du kan sagtens fortsætte hos os i længere tid.

I et gruppeforløb vil du møde andre unge, der ligesom dig er opvokset med alkohol eller stoffer. Det kan være rart at opleve, at man ikke er alene, og at der er andre, som har nogle af de samme oplevelser som dig. Der vil typisk være 8 – 10 unge i en gruppe sammen med to børne- og ungebehandlere. En gruppesession varer omkring 3 timer, vi holder en pause undervejs, hvor vi får lidt at spise. Gruppen mødes cirka hver 14. dag over 10 – 12 gange.

Tavshedspligt

I Ung Revers har vores behandlere tavshedspligt. Det betyder, at de ikke må fortælle andre det, I har snakket om eller give oplysninger om dig eller din familie videre til andre. De samme regler gælder for gruppen. Det vil sige, at ingen i gruppen må tale om forhold eller personer, der er blevet nævnt i gruppen.

Nogle gange kan forholdene hjemme hos dig være meget vanskelige, og du kan have brug for særlig hjælp, så tager vi sammen med dig kontakt til de sociale myndigheder, så du og din familie kan få noget mere hjælp. I nogle enkelte tilfælde er det os, som bliver nødt til at underretter de sociale myndighederne pga. forholdene i hjemmet – det hedder skærpet underretningspligt, som alle behandlerne er underlagt.

 

[this div will be converted to an iframe]
×