Om projekt Novavi Ung Revers

Projekt Ung Revers er finansieret af satspuljemidler og vores indsatser vil løbende blive dokumentere og evalueret i samarbejde med Rambøll Management.

B

Om Projekt Ung Revers

Over 120.000 børn og unge vokser op i familier med misbrugsproblemer. Mange af disse børn og unge oplever vanskeligheder i forhold til deres daglige trivsel og udvikling. For mange er det problemer, der bæres ind i voksenlivet.

Kun en lille del af disse børn og unge oplever at få hjælp. Det har Socialstyrelsen sat fokus på ved at afsætte satspuljemidler, der skal hjælpe børn og unge under 25 år fra familier med alkohol- og stofproblemer. I alt har 15 projekter fået midler til at oprette tilbud til målgruppen rundt i hele landet. Projektet løber til udgangen af 2019.

Projekt Ung Revers er finansieret af SATS-puljen og dermed et gratis tilbud til alle børn og unge i alderen 0 – 24 år. I alt findes der 9 afdelinger placeret i byerne Odense, Helsingør, Lyngby, Herlev, Glostrup, Roskilde, Køge, Ringsted og Korsør.

Der er ansat 10 børne- og ungebehandlere, som har en baggrund som socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger suppleret med terapeutiske efteruddannelser. Alle har erfaring og viden om familie- og/eller alkoholbehandling.

Evaluering og dokumentation
Rambøll Management har fået opgaven at evaluere projektet landsdækkende i forhold til projektets resultater omkring indsatser og de børn og unge, som vi er i kontakt med.

Derudover benytter vi i Ung Revers et særligt beskyttet og sikret registrerings- og journalsystem LAF, som også anvendes til at dokumentere projektets resultater.

 

 

[this div will be converted to an iframe]
×