Samarbejde på tværs

Novavi Ung Revers arbejder sammen med mange forskellige – frivillige, private og kommunale organisationer – for at sætte fokus på tabuet om det at vokse op i en familie med misbrugsproblemer.

ung revers, alkoholbehandling, stofbehandling, novavi

Novavi Ung Revers samarbejder på tværs

Alt for mange børn og unge vokser op i familier, hvor alkohol eller stoffer fylder for meget. Vi ved også at tidlig hjælp er afgørende for, hvordan barnet udvikler sig og trives. Det handler derfor om at italesætte alkohol- eller stofproblemet og sikre, at børnene og familien får hjælp.

Alkohol og stofmisbrug findes i alle familier og er altså ikke kun relateret til ’manden på bænken’. Det betyder, at det kan være vanskeligt at spotte disse børn og unge, som kan leve et ’helt almindeligt’ liv, hvor de passer deres skole mv. De fleste børn er loyale over for deres forældre og dækker over forældrenes misbrug og klarer børnene sig godt og billedet af forældrene udadtil ikke er alarmerende, går disse børn ofte under radaren.

Udover at Ung Revers tilbyder behandling til børn og unge fra familier med alkohol og stoffer, deltager vi gerne i arrangementer, debatter, infomøder, oplæg, personalemøder mv. hvor vi med vores viden og erfaring kan fortælle om konsekvenserne af at vokse op i en familie med misbrug og hvordan vi kan blive bedre til at spotte disse børn og unge.

Vi arbejder tæt sammen med både kommunale samarbejdspartnere, private organisationer, NGO’er og frivillige om, hvordan vi sammen bedst kan hjælpe børnene, de unge og familierne.

Rekrutteringsaktiviteter
Vi er i Ung Revers er meget opmærksomme på, at det langt fra er alle, som opsøger hjælp og vi har derfor hele tiden fokus på, hvordan vi kan fremme rekrutteringen, så børn og unge og voksne omkring dem bliver opmærksomme på at der er hjælp at få.

Ung Revers forsøger derfor hele tiden at være i kontakt med de steder, hvor børnene og de unge eller deres forældre færdes. Det kan eksempelvis være børn- og ungeafdelinger, sundhedsplejersker, skoler, jobcentre, uddannelsessteder og misbrugscentre.

Vi hører gerne også gerne fra alle der er interesseret i et samarbejde eller at afholde et arrangement.


Lænkens Unge Ambassadører – LUA
Vi arbejder tæt sammen med LUA, som er en foreningen for voksne børn af alkoholafhængige, om forskellige arrangementer til både de unge og fagpersoner. Læs mere om LUA her.

[this div will be converted to an iframe]
×