Til fagpersoner

Novavi Ung Revers hjælper børn og unge under 25 år, der er vokset i familier med alkohol og stoffer. Er du bekymret kan du henvise direkte til os eller ringe og aftale en tid på vegne af et barn.

Kontakt Novavi Ung Revers
alkoholbehandling, stofbehandling, forskning, alkoholrådgivning

Er du bekymret for et barn eller en ung?

Er du bekymret for et barn eller en ung, som er vokset op i en familie med alkohol og stoffer, er der mulighed for at få hjælp i Novavi Ung Revers.

Vores tilbud er gratis og alle kan henvende sig til os uanset bopælskommune for at høre nærmere om vores behandlingstilbud og hvordan vi kan hjælpe. Børn og unge kan henvende sig på egen hånd til os eller det kan ske via deres forældre eller andre voksne, som er tæt på dem. Der kræves altså ingen visitation. Vi kan også aftale, at et forløb i Ung Revers er en del af en visiteret ydelse, hvis barnet og familien eller den unge er indforstået med det.

Det kan være svært at spotte disse børn og unge, derfor er du også velkommen til at kontakte os for råd og vejledning. Vi kommer også gerne ud og fortæller mere om vores tilbud.

Behandlingstilbuddet

Novavi Ung Revers hjælper med at styrke barnets eller den unges håndtering af de udfordringer, der følger af deres opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer. Hermed øges barnets eller den unges trivsel og kompetence til at håndtere deres egen situation (mestringsstrategier), som øger sandsynligheden for en positiv udvikling på længere sigt. Det kan eksempelvis være at forebygge, at barnet eller den unge selv får et misbrug som voksen eller udvikler psykiske eller sociale vanskeligheder og at øge sandsynligheden for, at den unge får en ungdomsuddannelse og bliver aktiv på arbejdsmarkedet.

Vi tilbyder samtaleforløb for børn og deres familier fra 0 – 17 år og samtaleforløb for unge fra 16 – 24 år (individuelt eller gruppeforløb). Alle forløb startes op med en forsamtale, hvor det vurderes om barnet eller den unge er i målgruppen og om det er motiveret for at indgå i et forløb.

Du kan læse mere på www.ungrevers.dk om hvordan børn, unge og forældre kan få hjælp hos Novavi Ung Revers.

 

Netværksmøder

Nogle gange støder vi ind i meget komplekse familier, hvor vores behandling ikke er nok til at hjælpe barnet, den unge eller familien. I de tilfælde vil vi indkalde relevante samarbejdspartnere til et netværksmøde, så vi sammen med familien kan drøfte deres situation og muligheder for hjælp.

 

Tavshedspligt og skærpet underretningspligt

Behandlerne har tavshedspligt. Det betyder, at de ikke må fortælle om eller give oplysninger om barnet, den unge eller familien videre til andre, medmindre der er givet samtykke til det.

Har et barn eller en ung brug for særlig støtte eller bliver vi opmærksomme på forhold i hjemmet, som vi antager strider mod barnets tarv, tager vi kontakt til de sociale myndigheder i form af en underretning. Behandlerne er underlagt skærpet underretningspligt, som altid går forud for tavshedspligten.

Før den sociale myndighed underrettes orienteres forældrene til barnet om, at vi påtænker at sende en underretning. Vi vil altid forsøge at få forældremyndighedsindehaverens samtykke, ud fra perspektivet om, at en underretning skal ses som en mulighed for at få den hjælp og støtte i hjemmet, som der er behov for. De sociale myndigheder kontaktes dog uanset, om forældremyndighedsindehaveren giver samtykke eller ej.

Novavi Ung Revers i 9 byer

Novavi Ung Revers har afdelinger i 9 byer - Odense, Helsingør, Lyngby, Herlev, Glostrup, Roskilde, Køge, Ringsted og Korsør. Du finder kontaktoplysninger på de enkelte afdelinger her: Man behøver ikke at bo i en af de 9 byer, alle kan benytte sig af Novavi Ung Revers’ tilbud.

Du kan også tage kontakt til projektlederen Tina Skovsted på tsko@novavi.dk eller tlf. 2370 7759.

[this div will be converted to an iframe]
×