Lænkens Unge Ambassadører - LUA

Ung Revers samarbejder med LUA, som er en forening for voksne børn af alkoholafhængige. Læs mere om LUA og vores fælles aktiviteter. Flere af LUA’erne har gået i et forløb hos Ung Revers.

LUA, novavi, ung revers, alkoholbehandling

LUA er et foreningsfællesskab for unge, der er vokset op i familier, hvor en eller flere forældre har haft et misbrug af alkohol. LUA er en del af Landsforeningen Lænken.

LUA holder til på Drejervej i København NV, hvor de mødes og diskuterer foreningens udvikling, kommunikationsindsatser, fondssøgning og foredragsaktiviteter. Derudover laver de sociale ting sammen. Du kan læse mere om LUA på deres hjemmeside.

Ung Revers arbejder tæt sammen med LUA om en lang række aktiviteter, hvor vi sætter fokus på at turde tale om alkohol og de konsekvenser, det har for de børn og unge, som vokser op med en far eller mor, som drikker eller tager stoffer.

LUA har været med til at åbne alle vores Ung Revers’ afdelinger, hvor de med deres meget personlige beretning har fortalt, hvordan det har været at vokse op i en familie med en drikkende mor eller far. Fortællingen har de suppleret med en fotoudstilling, som i billeder og ord sætter fokus på deres fortællinger.

Vi tager ofte ud sammen med LUA og holder oplæg på uddannelsessteder for elever og lærere, i kommuner for fagpersoner eller deltager i andre arrangementer, fx havde vi i 2016 en stand på Ungdommens Folkemøde sammen og det vil vi have igen i 2017.

Det er muligt at booke Ung Revers og LUA til et foredrag/oplæg, så har det interesse, så kontakt projektleder Tina Skovsted på mail tsko@novavi.dk

[this div will be converted to an iframe]
×