Unges alkoholforbrug

Har du spørgsmål til Novavi kan du kontakte vores sekretariat på telefon +45 39 45 54 55 eller på mail novavi@novavi.dk eller sikker mail: sikkermail@novavi.dk.

Unges alkoholforbrug.jpg

Unges alkoholforbrug

Det anslås at omkring 32.000 danske unge mellem 16 og 24 år har et alkoholforbrug, der er så højt, at man faktisk kan betegne det som et misbrug. Særligt unge, der har oplevet alkoholmisbrug på tæt hold under deres opvækst i en tidlig alderer særligt udsatte, og begynder ofte at drikke tidligere. For nogle unge, skal der ikke meget mere til en uskyldig joint eller en festlig brandert med vennerne, før end det kan føre til et ødelæggende misbrug.

Ser man på tal fra Center for Rusmiddelforskning er der op imod 17.000 unge, der har et dagligt forbrug af hash, mens 32.000 unge mellem 16-24 år, har et alkoholforbrug, der er så højt at det kan betegnes som et misbrug. Alligevel er det kun ganske få unge, der søger behandling.

Forbrug, misbrug eller en del af kulturen?

Det er ingen hemmelig, at vi i Danmark holder en plads i top 5 over lande, hvor unge drikker mest. For mange kan det derfor også være svært at vurdere, om der er tale om et misbrug, eller om drikkeriet blot er en del af ungdomskulturen. Derfor er det enormt vigtigt, at man når ud til de unge, inden de udvikler en afhængighed.

Fonden Novavi er landets største behandlingsorganisation og har mere end 4.000 danskere i misbrugsbehandling årligt. Udover alkohol- og stofbehandling hører Stofrådgivningen, Ung Revers og Novavi Pensionatet også under Fonden Novavi. Du kan læse meget mere på www.novavi.dk.

[this div will be converted to an iframe]
×