Novavi Symposium og prisuddeling - En dag med inspiration
Webinarer
Novavi Symposium og prisuddeling

webinarer

Novavi Symposium og prisuddeling

Mere fokus på forebyggelse og behandling af misbrugsproblemer

Fonden Novavi har stiftet en pris, som skal hædre og støtte de bedste indsatser i kampen mod misbrug og afhængighed i Danmark.

Novavi Symposium er anledning til at samle fagfolk til oplæg, inspiration og debat om udviklingen indenfor misbrugsområdet, så vi hele tiden kan sikre afhængige i Danmark den bedste og mest effektive hjælp.

Desuden hylder vi på dagen en markant indsats på misbrugsområdet med Fonden Novavi Prisen på 150.000 kr.

Baggrund for prisen

Ud af de 147.000 danskere, der lider af alkoholafhængighed, er 15.000 i behandling. Det svarer til, at blot 10 % modtager behandling. På stofmisbrugsområdet er tallene ikke helt så beskæmmende. Ifølge de seneste officielle tal er der 33.000 stofmisbrugere, og cirka halvdelen er i behandling.

En sådan grad af underbehandling accepteres ikke i andre dele af behandlingssystemet.

Med Fonden Novavi-prisen håber Fonden Novavi at kunne arbejde henimod mere fokus på forebyggelse og behandling af misbrugsproblemer.

Bedre behandling

Konkrete politiske forslag

Danner ramme for prisuddeling og debat

Formand for Psykiatrifonden, Anne Lindhardt, står i spidsen for den komite, der skal udpege årets prisvinder.

“Der bliver bedrevet meget flot arbejde på misbrugsområdet. Derfor ligger der nu et stort stykke arbejde foran os i komiteen, som i den kommende tid vil indsnævre feltet af kandidater, indtil en enkelt indsats skiller sig ud. Forebyggelse og behandling af misbrug er af enorm betydning, og prisen sætter et tiltrængt fokus på dette.”

Anne Lindhardt, formand for priskomiteen.

Tidligere prisvindere

Fonden Novavi Prisen 2022 blev uddelt til beskæftigelsestilbuddet Hotellet, der hører under Københavns Kommune.

Hotellet rummer mennesker med aktivt misbrug, mennesker i behandling, og mennesker, der har afsluttet behandlingen. Misbrugsbehandling er komplekst, og Hotellet har et fokus på det individuelle og hele menneske. Det betyder, at mennesker, der har levet med langvarige, komplekse misbrugsproblematikker finder en plads i samfundet, hvor de understøttes i at leve mere stabilt og ikke mindst mere værdige liv.

Vinder af Fonden Novavi Prisen 2022, Hotellet
Vinder af Fonden Novavi Prisen 2022, Hotellet

 

Fonden Novavi Prisen 2019 blev uddelt under overskriften ”Er afhængighed en hjernesygdom” om den nyeste forskning på misbrugsområdet.

Prisen og de 150.000 kroner gik til overlæge Henrik Thiesen, for sin mangeårige lægefaglige indsats for at forbedre sundhedstilstanden for mest socialt udsatte borgere.
Årets prismodtager hædres for sin ihærdige indsats for det brobyggende arbejde mellem den enkelte borger og sundhedssystemet.

Under overskriften ”Alkoholkulturen i Danmark” blev det første Novavi Symposium afviklet – og Fonden Novavi Prisen gik til Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning.

Mads Uffe Pedersen om, hvordan pengene er kommet til gavn?
”De 150.000 har understøttet min videre forskning. Kommunerne sammenlægger i stigende grad alkohol- og stofbehandling. Vi ved, at der er psykisk og fysisk forskel på de to typer afhængighed. Men vi kender ikke de præcise effekter eller konsekvenser ved at sammenlægge behandlingen af de to. Det vil vi selvfølgelig gerne vide mere om, så vi kan oplyse kommunerne om de metoder, der giver de bedste resultater.”

Vinderen af Fonden Novavi Prisen 2022 – Hotellet

Med et tilbagevendende Novavi Symposium ønsker vi at sætte skarpt fokus på misbrugsbehandling og afhængighed af rusmidler. Vi inviterer førende forskere og eksperter til symposiet, så ny viden om forebyggelse, virkningsfulde behandlingsmetoder og forskningsresultater kan blive forankret bredt på misbrugsområdet i Danmark. Jeg mener, at vi har et ansvar for hele tiden at kvalitetssikre vores arbejde, mennesker med afhængighed har krav på at få den rette hjælp.

Kenneth Flex, bestyrelsesformand for Fonden Novavi