Drikker jeg for meget? - Få hjælp til at afgøre det hos Novavi.dk
Alkoholmisbrug - Slip af med din alkoholafhængighed
Drikker jeg for meget – tegn og symptomer på alkoholisme

alkoholmisbrug

Drikker jeg for meget – tegn og symptomer på alkoholisme

Drikker du for meget?
Modelfoto

Er jeg  alkoholiker?

Det er et spørgsmål, der er svære at gå med selv, men det er vigtigt, at det bliver afklaret.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er flere end 140.000 personer i Danmark alkoholafhængige, og 585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug. Endnu flere drikker mere alkohol end Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Så du er langt fra alene med dine tanker om alkoholens skadelige virkning på dig eller på din familie.

Tegn på at være alkoholiker

Typisk har man over en lang periode haft et problematisk forhold til alkohol, der gradvist er blevet forværret. Alkohol er nemlig ikke stærkt vanedannende i modsætning til fx cigaretter. Det tager tid at opbygge en afhængighed, og afhængigheden udvikles typisk over lange perioder med tiltagende indtag af alkohol.

I Novavi er det altid en læge, der vurderer, om en person er alkoholafhængig, ud fra de seks kriterier i ICD-10, som er en WHO-klassificering af sygdomme. Hvis minimum tre af kriterierne har været til stede sammenhængende i mindst én måned eller gentagne gange indenfor det sidste år, så er det muligvis tegn på, at man er alkoholafhængig – men det kan kun en læge vurdere.

Test dig selv

Er alkoholforbruget for stort?

De seks kriterier for alkoholafhængighed

1. Abstinenser

Udviklingen af fysiske abstinenssymptomer sker over længere tid. De opleves som fx uro, rastløshed, sved og hjertebanken, når alkoholindtaget stopper, eller du prøver at nedsætte dit alkoholindtag. Du kan også opleve, at du bliver nødt til at drikke alkohol for at ophæve de fysiske abstinenssymptomer.

2. Trang

Trang viser sig ved et stærkt ønske om at indtage alkohol. Trangen er stærkere end din fornuft og viljestyrke.

3. Tolerans

Toleransudvikling betyder, at du indtager større og større mængder alkohol for at opnå den samme effekt, som du tidligere fik ved lavere doser af alkohol.

4. Kontroltab

Kontroltabet betyder, at du har en svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen af alkohol. Det kan føre til indtagelse af meget store mængder alkohol, som kan føre til blackouts, og at du havner i meget dårlige situationer.

5. Fortsat drikkeri efter kendt skadevirkning

Det vil sige, at du fortsætter med at drikke alkohol på trods af erkendt skadevirkning eller viden om klare, skadelige konsekvenser af alkoholindtagelse med alvorlig sundhedsrisiko.

6. Alkohol får en dominerende rolle i dit liv

Alkoholen får en dominerende rolle i dit liv med hensyn til prioritering og tidsforbrug og påvirker også dit sociale liv. Det medfører problemer i hjemmet, på arbejdet eller i fritiden. Det betyder også en tiltagende ligegyldighed overfor andre glæder og interesser på grund af indtagelse af alkohol. Dertil et øget forbrug af tid på indtagelse af alkohol og til at komme sig over alkoholens virkning.

Alle har ret til gratis og anonym alkoholbehandling

Novavi Ung Revers

Novavi Ung Revers er et tilbud til børn og unge, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug.