Fonden Novavis bestyrelse

Fonden Novavi er en not for profit-fond med en dedikeret og aktiv bestyrelse, der udvikler fonden ud fra visionen om, at ”Ingen skal leve et liv styret af rusmidler eller anden afhængighed”.

“Det er vores opgave som bestyrelse at sikre, at Fonden Novavi hele tiden arbejder med at udvikle nye behandlingsmetoder og forbedre rammerne for behandlingen. Vi skal hjælpe flere mennesker fri af deres afhængighed, det er en bunden opgave”.

Kenneth Flex, bestyrelsesformand for Fonden Novavi

Strategi 2025 for Fonden Novavi

Mål for kvalitet og udvikling

Læs strategien
Novavi strategi
Formand
Kenneth Flex

Direktør, DRC Integration, Dansk Flygtningehjælp

Næstformand
Lene Diemer

Advokat og mediator i CPH LEX advokater

Bestyrelsesmedlem
Søren Brøndum

Partner i konsulentfirmaet Brøndum & Fliess

Bestyrelsesmedlem
Henrik Søltoft

Ledende overlæge, Psykoterapeutisk Center Stolpegård

Bestyrelsesmedlem
Jens Hornemann

Adm. direktør og partner, Silverbullet A/S

Bestyrelsesmedlem, udpeget af Landsforeningen Lænken
Henrik Nielsen

Formand for Landsforeningen Lænkens bestyrelse

Bestyrelsesmedlem, Medarbejderudpeget
Stig Jarnbye

Sekretær i Fonden Novavi

Bestyrelsesmedlem, Medarbejderudpeget
Morten Nielsen

Behandler i Fonden Novavi

Bestyrelsesmedlem, Medarbejderudpeget
Mads Jansen Beck

Behandler i Fonden Novavi

Skema for god fondsledelse

Fonde skal medtage bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse i årsrapporten. Formålet er, at bestyrelsen tager stilling til en række overordnede governanceprincipper ved ledelse af fonden.

Tidligere år

2023    2022     2021      2020 2019 2018 2017 2016 2015

Novavis uddelingspolitik

Fonden foretager hvert år en prioritering af midler til en række projekter, fonden ønsker at fremme udviklingen af og som kan indeholdes i fondens formålsbestemmelse.

Tidligere år:

2023     2022      2021      2020 2019 2018 2017