Psykiatrisk og psykologisk udredning

Har du brug for en udredning?  Vi tilbyder psykiatrisk og psykologisk udredning og behandling, hvis du er under 30 år, og der er mistanke om psykisk sygdom kombineret med et problematisk forbrug af rusmidler.

Ring på +45 30 59 37 33

Hvordan foregår et udredningsforløb?

Alle udredningsforløb starter med en forsamtale ved psykiater med henblik på vurdering af indhold i udredningen. 

Ved forsamtalen indhentes relevant information om dig, din opvækst, din udvikling samt tidligere og nuværende fysiske og psykiske symptomer, så vi får tilrettelagt det helt rigtige udredningsforløb til dig. 

Selve udredningen

Selve forløbet består af samtaler og interviews ved psykiater. Her vil den ene samtale – med din tilladelse – involvere et interview med dine forældre, hvor der vil blive spurgt ind de tidligere symptomer helt tilbage fra, da du var barn.

I forløbet vil psykiater undervejs forholde sig til:

• Er der et psykisk problem, hvad problemet indeholder, hvor længe der har været problemer af den art og hvilken betydning problemet har i hverdagen

• Din historie, det tidligere funktionsniveau indenfor sociale relationer, uddannelse/fritid og familiære relationer

• Aktuelt brug af rusmidler

Som en del af udredningen vil du desuden skulle gennemgå 2-3 relevante tests ved enten psykolog eller psykiater. 

Hele forløbet vil typisk tage 2-3 måneder. 

Finansiering

Hvis du har en sundhedsforsikring, kan du undersøge om du kan få dækket udgiften til psykiatrisk og psykologisk udredning og behandling hos dit forsikringsselskab. Alternativt kan du selv betale for udredningen.

Ring på +45 30 59 37 33

Forløbet efter

Der er flere muligheder for behandling efter udredningen, som tager afsæt i de anbefalinger, som psykiater har skrevet ind i konklusionen.

Du kan tilkøbe opfølgende psykiatrisk behandling, og hvis du kunne have behov for misbrugsbehandling, kan dette dækkes af din bopælskommune, da du har ret til gratis ambulant behandling.

Stofbehandling med fokus på tryghed, faglighed og resultater

Stofrådgivningens behandlere er psykiatere, psykologer, terapeuter, socialrådgivere og pædagoger

Mere end 20 års erfaring

Behandlingen er evidensbaseret efter Socialstyrelsens anbefalinger

Alle behandlere har en relevant faglig uddannelse

Specialister i unges stofmisbrug

Gode resultater i behandlingen

Målrettet psykisk sårbarhed og dobbeltdiagnose

Gratis misbrugsbehandling og frit valg

    • I Danmark har vi behandlingsgaranti og derfor skal din kommune tilbyde gratis misbrugsbehandling indenfor 14 dage.

    • Du kan frit vælge, hvor du vil behandles. Det kan være et offentligt eller privat behandlingstilbud.

    • Vi tilrettelægger behandlingen, så du har fleksibilitet ift. uddannelse, arbejde, sociale liv eller andre prioriteter.

Andre betalingsmuligheder

Hvis du ikke ønsker at blive visiteret til gratis ambulant behandling via din kommune, så kan du betale via din private sundhedsforsikring hos dit forsikringsselskab, betale selv,  betale via din virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende eller måske få din arbejdsplads til at betale.

selvbetaler privat sundhedsforsikring
Slip ud af dit stofmisbrug - Få gratis hjælp og rådgivning

Hvem får behandling?

Størsteparten af de unge, der er indskrevet i Novavi Stofrådgivningen, har erfaringer med både hash, alkohol og hurtige feststoffer som kokain, MDMD og amfetamin. Vi har særlig ekspertise i forhold til:

  • Unge med dobbeltdiagnoser eller mistanke herom, og hvor der er brug for en psykiatrisk/psykologisk udredning.
  • Unge, der har brug for en helhedsorienteret indsats med for eksempel terapeutisk, psykiatrisk og pædagogisk støtte.
  • Unge, der viser manglende tro på eller lyst til forandring af deres forbrug.
  • Unge, der fremstår velfungerende, og som eksempelvis er i fast arbejde eller under uddannelse.