Gratis hjælp til amfetaminmisbrug - Novavi.dk hjælper alle
Amfetaminmisbrug – Tegn & Symptomer
Gratis hjælp til amfetamin afvænning

amfetaminmisbrug

Gratis hjælp til amfetamin afvænning

Behandling af amfetaminmisbrug - Vi hjælper alle

Den første gang du kommer hos Novavi Stofrådgivningen, møder du til en forsamtale eller i et visitationsforløb, hvor du fortæller om dig selv, og vi fortæller dig om den misbrugsbehandling, du står overfor. Her finder vi sammen ud af, hvad du har brug for i dit behandlingsforløb, og hvilken type behandler der vil være det bedste match til dig.

Hvem taler man med, når man går i misbrugsbehandling?

Som udgangspunkt tilbydes du et af nedenstående tilbud, men dit behandlingsforløb kan også være sammensat af flere tilbud:

– Samtaler ved psykolog eller terapeut én gang ugentligt hos Novavi Stofrådgivningen.

– Samtaler ved udgående behandler én gang ugentligt. Misbrugsbehandlingen foregår i dit eget miljø eller der, hvor det giver mening for dig, og kan bestå af en kombination af samtale, hjælp til strukturering af dagligdagen og aktiviteter.

– Samtaler ved psykiater med samtaler én gang ugentligt, hvor behandlingen er en kombination af misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling.

– Udredningsforløb ved psykiater inklusive samtaler ved psykolog én gang ugentligt.

– Efterbehandling med samtaler hver 14. dag ved enten psykiater, psykolog, terapeut eller udgående pædagog.

Det er meget forskelligt, hvad man taler om i samtalerne, men i misbrugsbehandlingen undersøger vi altid sammen med dig:

  • Hvilke gode grunde du mon har haft til at udvikle et stofmisbrug.
  • Hvilke gode alternativer, du kan forsøge dig med i stedet for at ryge, drikke alkohol eller tage stoffer.

Vi er optaget af, hvad dine ønsker er i forhold til reduktion og ophør, og dette er styrende for behandlingen. Vores erfaring er, at hvis man som ung oplever at have et godt meningsfuldt ungdomsliv, får man som regel også lyst til at have et liv uden et hashmisbrug eller stofmisbrug.

Det er forskelligt, hvor lang tid man har behov for at gå i behandling, men i gennemsnit går en ung her i 3-6 måneder ad gangen med mulighed for forlængelse.

Vigtigt at vide, hvis du tager amfetamin

Amfetamin virker stimulerende på centralnervesystemet. Det giver en følelse af energi og rastløshed. Amfetamin dæmper kroppens naturlige signaler såsom sult, tørst og træthed. Amfetamin kan give forgiftning med hovedpine, svimmelhed, feber og kramper.

Amfetamin dæmper kroppens naturlige signaler såsom sult, tørst og træthed. Amfetamin kan give forgiftning med hovedpine, svimmelhed, feber og kramper. Ved længere tids brug kan amfetamin give angst, paranoia, depression og psykoser. Amfetamin er desuden meget afhængighedsskabende.

Ritalin er et medicinpræparat til behandling af ADHD. Amfetamin er et illegalt rusmiddel. I større doser kan Ritalin give en ruslignende tilstand, som minder om en amfetamin- eller kokainrus. Når rusen aftager, kommer oftest en nedtur præget af ekstrem træthed og depression.

Nogle mennesker med ADHD oplever, at amfetamin giver ro i stedet for en energisk følelse – ligesom ved medicinering med Ritalin. Dette kaldes en paradox-effekt. Det frarådes at anvende illegal amfetamin som medicinering for ADHD, da du aldrig ved præcist, hvad stoffet indeholder, eller kender styrken på stoffet, Den bedste behandling for adhd er at få redskaber til at varetage sin hverdag og kende sine udfordringer. Når man tager amfetamin kan det nedsætte ens evne til at deltage i denne type behandling

Amfetamin er et illegalt rusmiddel i Danmark, og du må derfor hverken besidde det, købe det, sælge det eller tage det.

Novavi Stofrådgivningen

Sådan kommer du i behandling

Anonym og gratis stofbehandling
Modelfoto

Få anonym stofbehandling

Anonym stofbehandling henvender sig til velfungerende borgere i arbejde eller uddannelse, der synes, at deres forbrug af stoffer fylder for meget i hverdagen.