Tag stoftest - kokain - Novavi

kokainmisbrug

Tag stoftest – kokain

Denne test er udviklet af Fonden Novavi. Dine svar vægtes og og din samlede score giver et testresultat.

Stoftest
Hvad er dit køn?
Hvad gammel er du?
Hvor ofte tager du stoffer?
Tager du nogensinde stoffer alene?
Hvor ofte føler du, at dit forbrug af stoffer har taget overhånd?
Hvor ofte har du følt, at du ikke kunne stoppe med at tage stoffer, når først du er gået i gang?
Har du prøvet at stoppe med at tage stoffer, uden at det lykkedes?
Oplever du, at du skal have mere for at få den samme virkning som tidligere?
Har du taget stoffer for at få det bedre?
Hvor ofte har du indenfor det seneste år haft dårlig samvittighed eller fortrudt, efter du har taget stoffer?
Har du haft det fysisk eller psykisk dårligt dagen efter, du har taget stoffer?
Går dit forbrug af stoffer indimellem udover dit arbejde, din skolegang eller dine aktiviteter i fritiden?
Er der nogen i din omgangskreds eller i din familie, der har udtrykt bekymring over dit brug af stoffer?

Kontakt Stofrådgivningen

Ring til os på +45 30 59 37 33 eller send os en besked.