Forskning i stof- og alkoholbehandling - Novavi
For fagpersoner
Forskning i stof- og alkoholbehandling

til fagpersoner

Forskning i stof- og alkoholbehandling

Hos Fonden Novavi tilrettelægger vi vores alkoholbehandling i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og vi sætter faglighed og evidens i højsædet i arbejdet med afhængighed og misbrug.

Derfor har vi også bevidst valgt at fokusere på forskning som et indsatsområde både i forhold til udvikling og effektmåling af egen behandling og i forhold til samar­bejde med hospitaler og universiteter omkring forsknings­projekter.

“Vi skaber resultater gennem faglig indsigt og ny viden. Vi går nye veje, når ny viden viser et behov for det. Derfor tænker vi innovativt og udvikler nye metoder og løsninger til gavn for de mennesker, vi hjælper.”

Kirsten Dennig, direktør hos Fonden Novavi

Forskningsprojektet – CRAVR

(CRAVR er en kombination af “craving” og virtual reality)

At mindske drikketrangen eller at få den til at ophøre er et vigtigt behandlingsmål, eftersom trang øger risikoen for tilbagefald. Projektet CRAVR vil forsøge at hjælpe med at håndtere alkoholtrang ved hjælp af virtual reality-film, hvor patienter får simuleret virkelighedstro scenarier fra fx et værtshus eller en fest, hvor der normalt indtages alkohol.

Disse situationer vil ofte udløse drikketrang hos patienterne. I projektet har patienterne mulighed for, i kontrollerede rammer sammen med en terapeut, at lære at håndtere trangen og arbejde med forskellige strategier. Forskningsprojektet ledes af professor og overlæge Anders Fink-Jensen, Psykiatrisk Center København.

Uddrag fra artikel fra Region Hovedstaden.

Foto: Ed Gumuchian. På billedet: Daniel Thaysen Petersen, læge.

Forskningsprojektet – Ketogentilskud som abstinensdæmper

Der er behov for større viden om alkoholabstinenser, og hvordan man bedst behandler disse. Et tidligere studie har vist, at en diæt, som øger blodets indhold af ketonstoffer, kan hjælpe på alkoholabstinenssymptomer. I dette studie undersøges, om et ketonholdigt kosttilskud kan have en effekt på alkoholabstinenssymptomer hos patienterne. Ydermere undersøges hjernens stofskifte og signalstofsystemer hos alkoholafhængige ved hjælp af billeddiagnostiske undersøgelser. Forskningsprojektet ledes af professor og overlæge Anders Fink-Jensen, Psykiatrisk Center København.

Forskningsprojektet – kan undersøgelse for leversygdom øge afholdenhed?

Alkoholisk leversygdom koster hvert år ca. 1.000 danskere livet. Sygdommen er mulig at forebygge, men opdages ofte for sent. Nye metoder kan nu opdage sygdommen på et tidligere stadie.

Deltagerne i projektet tilbydes undersøgelse for leversygdom på Sjællands Universitetshospital. Udover at opdage leversygdom tidligere er formålet med projektet også at blive klogere på, om fokus på leversygdom kan øge chancen for at være afholdende. Projektet foregår i samarbejde med Sjællands Universitetshospital og ledes af phd. Gro Askgaard og ledende overlæge Lone Galmstrup Madsen.