Takster og pakker - Novavi
Behandling hos Stofrådgivningen
Takster og pakker

behandlingen i stofrådgivningen

Takster og pakker

Takster og pakker i Novavi Stofrådgivningen

 Novavi Stofrådgivningens takster 2022

Vores pakker og takster skaber rammerne for en behandling, der hurtigt kan tilpasses den unges behov, og som samtidig sikrer gennemsigtighed for vores samarbejdsparter. Novavi Stofrådgivningen har mange års erfaring og opnår generelt en høj effekt af vores indsats.

ForløbDagspris / takster
Takster for 14-dages visitationsforløb ved socialrådgiver og læge (ikke obligatorisk)439 kr.
Basisbehandling ved psykolog, terapeut eller udgående behandler én gang ugentligt316 kr. 
Basisbehandling ved psykiater én gang ugentligt 385 kr.
4-måneders udredningsforløb inklusive basisbehandling 486 kr.
Efterbehandling ved psykolog, terapeut eller udgående behandler hver 14. dag199 kr.
Efterbehandling ved psykiater hver 14. dag 219 kr. 
4-måneders anonym stofbehandling én gang ugentligt 87 kr.

Tilkøb

Det er hos Novavi Stofrådgivningen desuden muligt at tilkøbe ydelser, som kan kombineres med kommunens egne behandlingsforløb. Det kan fx være, når det vurderes, at den unge har en dobbeltbelastning, som kræver nærmere psykiatrisk/psykologisk udredning eller behandling.

YdelsePris
Medicinregulering månedligt pr. md. 2.740 kr.
Medicinregulering hver 14. dag pr. md. 5.283 kr. 
Forældresamtaler – pr. samtale pr. samtale 1.118 kr. 
Psykiatrisk udredning eksklusive basisbehandling varighed 2½ måned dagstakst 352 kr.

Behandling hos Stofrådgivningen

Tværfagligt samarbejde er en del af misbrugsbehandlingen.

Læs mere
Ung med stofmisbrug i behandling i Novavi Stofrådgivningen
Modelfoto

Psykologiske test og undersøgelser af unge med overforbrug af rusmidler

YdelsePris
Test: Wais (psykolog) 5.079 kr.
Test: TOVA (psykolog) 2.540 kr.
Test: Brief 3 (psykolog) 3.809 kr.
Test: Neopir (psykolog) 3.809 kr.
Test: Ados (psykiater) 5.688 kr.