Gratis hjælp og rådgivning om MDMA og Ecstasy misbrug - Novavi
MDMA og ecstasy misbrug - Gratis hjælp og rådgivning
Gratis hjælp og rådgivning om MDMA og Ecstasy misbrug

mdma og ecstacy

Gratis hjælp og rådgivning om MDMA og Ecstasy misbrug

Gratis behandling og rådgivning om stofmisbrug

Gratis behandling og frit valg

 • I Danmark har vi behandlingsgaranti, og derfor skal din kommune tilbyde gratis behandling indenfor 14 dage.
 • Du kan frit vælge, hvor du vil behandles. Det kan være et offentligt eller privat behandlingstilbud.
 • Vi tilrettelægger behandlingen, så du har fleksibilitet ift. uddannelse, arbejde, sociale liv eller andre prioriteter.

Ønsker du at starte i misbrugsbehandling hos Novavi Stofrådgivningen, skal du kontakte din kommune. Det er din kommune, der skal betale for forløbet.

Du kan også selv betale for behandlingen eller, hvis du har en sundhedsforsikring, kan du søge om misbrugsbehandling herigennem.

Vi tilbyder også anonym og gratis stofbehandling hos Novavi Stofrådgivningen.

Anonym og gratis stofbehandling
Modelfoto

Få anonym stofbehandling

Anonym stofbehandling henvender sig til velfungerende borgere i arbejde eller uddannelse, der synes, at deres forbrug af stoffer fylder for meget i hverdagen.

Den korte vej til misbrugsbehandling

 1. Start med at kontakte sagsbehandler, og hør, om det er muligt at få
  bevilget et forløb hos Novavi Stofrådgivningen.
 2. Den unges sagsbehandler henvender sig hos Novavi Stofrådgivningen.
 3. Vi tilbyder visitationssamtale indenfor 1 uge, så lovkravet om iværksættelse af
  behandling inden 14 dage kan overholdes. Hvis den unge ønsker
  det, må forældre gerne deltage i denne samtale.
 4. Vi udarbejder en indstilling på baggrund af visitationssamtalen og lægesamtalen.
  Oplægget skal godkendes af sagsbehandler eller misbrugskonsulent.
 5. Behandlingen igangsættes.

Afhængig af MDMA/ecstasy?

Behandling af MDMA-misbrug

Gratis misbrugsbehandling

Hvis du er over 18 år og har et stofmisbrug, har du jf. servicelovens § 101 ret til at komme i gratis misbrugsbehandling. Er du under 18 år, har du ret til misbrugsbehandling, når kommunen vurderer, at misbruget medfører alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, så du ikke kan fungere i forhold til familie, skole/uddannelse eller arbejde.

Kommunen skal som udgangspunkt tilbyde misbrugsbehandling senest 14 dage efter, at man har kontaktet kommunen og bedt om at komme i behandling.

MDMA – afhængighed og bivirkninger

Hvis man vil klage

Hvis man er uenig i kommunens afgørelse kan man klage. Du kan klage ved at sende et brev eller en mail eller ringe til kommunen senest 4 uger efter kommunens afgørelse. Kommunen har så mulighed for at vurdere din sag igen, inden de sender klagen videre til Ankestyrelsen. Dette kaldes genvurdering. Du kan ikke sende klagen direkte til Ankestyrelsen.

Når du skriver en klage, er det godt, hvis du forklarer, hvorfor du er uenig i kommunens afgørelse. Du behøver ikke skrive i socialrådgiver- eller jurasprog, men kan blot bruge dit eget sprog.