Arbejde hos Novavi - Novavi

om novavi

Arbejde hos Novavi

Kom i alkoholbehandling hos Novavì
Modelfoto

Fonden Novavi opfordrer alle uanset alder, køn, religion, etnisk baggrund mv. til at søge ledige stillinger.

Fonden Novavi tilbyder stof- og alkoholbehandling og rådgiver pårørende. Vi er ca. 175 ansatte, primært med social- og sundhedsfaglige uddannelser.

Når man arbejder i et lukket fængsel, så er det rart, at Novavi giver en fagligt frie rammer til at udvikle sig selv og andre. Jeg har kun gode ting at sige om mit arbejde.

Svend, misbrugsbehandler for indsatte i fængsler

En del af Fonden Novavi er også Novavi Pensionatet, Novavi Stofrådgivningen og Novavi Ung Revers, som er et tilbud til børn og unge, der er vokset op i familier med misbrugsproblematikker.

Vi varetager flere opgaver for Kriminalforsorgen – her står vi for døgnbehandling, efterbehandling, ambulant behandling og forsamtaler i fængsler og arresthuse.

Vi søger ofte nye kvalificerede og engagerede kollegaer til vores mange tilbud.

Jeg er meget glad for mit arbejde som leder hos Novavi – det er også derfor jeg har været ansat her i 14 år. Jeg har fagligt udfordrende opgaver og kompetente kolleger. Jeg oplever mit arbejde som meningsfuldt, da vi hver dag arbejder for at hjælpe borgere til et liv uden rusmidler. I Novavi er der altid plads til nysgerrighed, tvivl og sparring, så vi sammen kan skabe de bedste resultater.

Jane, enhedsleder for alkoholambulatorium

Ledige stillinger hos Fonden Novavi