Kokainmisbrug - Gratis hjælp og rådgivning hos Novavi.dk
Stofmisbrug
Kokainmisbrug – Tegn & Symptomer

stofmisbrug

Kokainmisbrug – Tegn & Symptomer

Gratis og anonym behandling af kokainmisbrug

Afhængighed og bivirkninger

Kokain indtages typisk som et hvidt pulver, der ved indtagelsen kan lede til et kokainmisbrug. Men det findes også som crack, en basisk form for kokain i hvide, grålige eller brunlige klumper eller flager.

Effekt af kokain

Kokain virker stimulerende på centralnervesystemet. Når man tager kokain, stiger pulsen og vejrtrækningen. Blodtrykket øges, og kropstemperaturen stiger.

Det giver en følelse af energi, opstemthed og selvsikkerhed, og ofte mærker man ikke sult, tørst og træthed. Når man er påvirket af kokain, kan man virke selvcentreret og hyperaktiv, pupillerne er store, og musklerne er spændte.

Kokainrusen varer kort. I løbet af en lille time kommer der som regel en nedtur, hvor man kan blive udmattet, irritabel, nervøs, rastløs, indadvendt og nedtrykt, og hvor man kan mærke stærk stoftrang. Dette fører ofte til, at man indtager kokain flere gange hurtigt efter hinanden, og hermed øges også risikoen for alvorlige forgiftninger.

Novavi Stofrådgivningen

“Det var en fest, der aldrig sluttede, lige indtil lyset gik ud for mig. Jeg fik en depression, verden var grå. Forløbet hos Stofrådgivningen gav mig farverne tilbage. Jeg tager ikke kokain mere, jeg har lyst, men jeg gør det ikke.”

Ung, der har været i forløb hos Novavi Stofrådgivningen

Blandingsbrug

Kokain gør, at man tror, man kan tåle meget mere alkohol end ellers, og de to rusmidler bruges ofte samtidigt. Men alkohol og kokain virker modsat, og blandingen giver en uforudsigelig ruseffekt med stor risiko for aggressive og voldelige handlinger.

Man fristes til at dæmpe nedturenes angst og uro med beroligende midler, fx alkohol, benzodiazepiner, heroin eller lignende og dermed udvikles et blandingsbrug.

Forgiftning

Kokain kan give en dødelig forgiftning med kramper, stop af åndedræt eller hjertesvigt. Tegn på kokainforgiftning er stærk rastløshed sammen med store pupiller, høj puls, hurtigt åndedræt og temperaturstigning.

Sådan kommer du i behandling

Gratis behandling og frit valg.

Afhængighed

Kokain er stærkt afhængighedsskabende. De hurtige op- og nedture frister hurtigt til, at man tager mere kokain, og så er det nemt at ende i et misbrug, man ikke kan kontrollere.

Abstinenssymptomer

Symptomerne kommer i form af en meget lang nedtur med søvnforstyrrelser, manglende energi, nedtrykthed, irritabilitet, manglende sexlyst og stærk stoftrang. Man kan også få en depression.

Andre bivirkninger

Når man er påvirket af kokain kan nogle opleve, at de let bliver ophidsede og vrede. Mens brugen af kokain i starten stimulerer lyst til sex, nedsætter jævnlig kokainbrug ofte både sexlyst og potens. Kokain nedsætter hjernens og hjertets blodforsyning og kan derfor give hjerneskader, hjerteproblemer, rytmeforstyrrelser, hjertestop og åndedrætsvanskeligheder.

Kokain, der sniffes, kan give næseblod og efterhånden ødelægge næsens slimhinder. Man kan udvikle alvorlige psykiske symptomer såsom sygelig mistænksomhed, angst, anspændthed og depression. Samtidig er der risiko for at udvikle en stofudløst psykose, som er præget af vrangforestillinger (paranoia og forfølgelsesvanvid), hallucinationer og angst. En sådan psykose varer ofte nogle uger og kræver psykiatrisk behandling.

Behandling af kokainmisbrug

For fagpersoner