Ophold på Novavi Pensionatet - Få midlertidig bolig ved misbrug
For fagpersoner
Ophold på Novavi Pensionatet

til fagpersoner

Ophold på Novavi Pensionatet

Visitation til midlertidig bolig

Alle kan henvise stil Novavi Pensionatet, men for at få en plads skal borgeren til en visitationsamtale. Samtalen afholdes altid med borgeren men sagsbehandler, pårørende eller bisidder er altid velkommen til at deltage, hvis borgeren ønsker dette. 

Novavi Pensionatet er selvvisiterende jf. §110 i lov om social service. 

Formålet med en visitationssamtale er at vurdere, om borgeren er målgruppen. Altså en person med særlige sociale problemer, som er hjemløs eller er funktionel hjemløs, med et nuværende eller tidligere rusmiddelproblem.

Borgeren skal selv have et ønske om visitation. Vi anbefaler derfor, at borgeren selv ringer til os for, at lave en aftale.  

Tæt samarbejde med kommunen

Indskrivning

  • Ved indskrivning af en ny beboer bliver der indenfor 2 hverdage sendt en orientering til den handle- og betalingsansvarlige kommune, så vi hurtigst muligt kan få etableret et samarbejde
  • Der inviteres indenfor 1 måned efter indskrivning til handleplansmøde. Her deltager beboer, kontaktperson og faglig koordinator.
  • Ved mødet drøftes og vurderes den pågældende beboers fysiske og psykiske tilstand for at få et nogenlunde tidsperspektiv på opholdet.
  • Det aftales også til mødet, hvilke mål der skal arbejdes med under opholdet, og hvem der har hvilket ansvar.

Om Novavi Pensionatet

Information til borger og pårørende.

Under opholdet

  • Der bliver indenfor 14 dage lavet ASI Forsorg med beboeren. Denne viser, hvor der er behov for støtte og hjælp, og i hvilket omfang støtten skal tilrettelægges. Ud fra dette udarbejder kontaktperson og beboer en opholdsplan. Opholdsplanen bruges i samarbejdet med kommunen, så kommunen kan støtte op omkring de opstillede mål. Kommunen kan også bruge opholdsplanen som supplement til kommunens egen handleplan (servicelovens § 141, stk. 2)
  • Der bliver en gang om ugen fulgt op på indsatser og aftaler i opholdsplanen med beboeren.

Under opholdet vil der også blive udarbejdet en udredning i samarbejde med beboeren. Formålet med udredningen er en fyldestgørende og grundig udredning, som indeholder dokumentation og observationer, som kan konkretisere og beskrive beboerens individuelle behov for støtte i egen fremtidige bolig. Vi ønsker, at udredningen danner grundlaget for handlekommunens fremtidige indsatser. 

Kontaktpersonerne har under hele indskrivningen en tæt dialog med relevante sagsbehandlere og kommuner.  

For yderligere information om det socialpædagogiske arbejde samt metoder se: Tilbudsportalen

Kommunens betaling

Der opkræves 1.656,00 kr. pr. døgn af Glostrup Kommune. Taksten på CTI er 725 kr.

Kontakt

For mere information om Novavi Pensionatet, kan du kontakte forstander, Camilla Stahl, på: +45 20 35 72 13 eller på: pensionatet@novavi.dk.