Behandling i Kriminalforsorgen - Novavi
For fagpersoner
Behandling i Kriminalforsorgen

til fagpersoner

Behandling i Kriminalforsorgen

Mand i i misbrugsbehandling hos Novavi Krim

Som indsat i de danske fængsler og arresthuse har man som i det øvrige samfund ret til misbrugsbehandling. 

Novavi KRIM er Novavis aktiviteter i Kriminalforsorgen, som primært er misbrugsbehandling i fængsler og arresthuse på Sjælland, på Fyn og i Jylland. Derudover varetager Novavi KRIM forbehandling og motivationsbehandling i Kriminalforsorgen.

“Der er ingen tvivl om, at hvis jeg ikke skal være kriminel resten af mit liv – og det vil jeg ikke, så skal jeg stoppe med at tage stoffer. Helt stoppe. Novavi hjælper mig med det. Og samtalerne hjælper mig også til at komme videre og finde mod til at lægge mit liv om.”

Indsat i fængsel

Det er vores mål at sikre personlig integritet hos den enkelte indsatte, som skal danne fundamentet for et bæredygtigt og effektfuldt behandlingsforløb.

Her tilbyder Novavi KRIM misbrugsbehandling:

Arrester: Aabenraa • Blegdamsvejens Arrest • Esbjerg • Frederikssund • Haderslev • Helsingør • Hillerød • Kolding • Nykøbing Falster arrest • Sønderborg • Vejle • Vestre Fængsel

Fængsler: Herstedvester Fængsel • Horserød Fængsel • Nyborg fængsel • Renbæk Fængsel • Storstrøm Fængsel • Søbysøgård Fængsel

Udlændingecenter: Ellebæk

Pension: Pension Kværndrup

Behandlingstilbud hos Novavi KRIM

Døgnbehandling i fængslerne er et intensivt ophold på en behandlingsafdeling. Når man søger døgnbehandling, har man ofte været i et ambulant forløb eller et forbehandlingsforløb, men har behov for mere intensiv behandling.

Behandlingen er baseret på gruppebehandling og individuelle samtaler.

Novavi varetager døgnbehandlingen på lukkede afdelinger i Nyborg fængsel, Storstrøm fængsel og Herstedvester fængsel, og på åben afdeling i Horserød fængsel.

Ambulant misbrugsbehandling i arrester eller fængsler er for indsatte med et skadeligt forbrug af alkohol eller rusmidler. Et ambulant forløb består af individuelle samtaler 1-2 gange ugentligt. I nogle arrester og fængsler vil der være mulighed for gruppebehandling.

I behandlingen arbejdes der ud fra bestemte temaer der tager udgangspunkt i den indsattes baggrund og konkrete problemstilling.

Forbehandling tilbydes i arrester, og er for indsatte med et skadeligt forbrug af alkohol eller rusmidler. Forbehandlingsforløbene består af individuelle samtaler 1-2 gange ugentligt. I nogle arrester er der også gruppebehandling.

I forbehandlingen er der særligt fokus på motivation for videre behandling, at opnå viden og indsigt i eget forbrug, samt viden om de muligheder der er for fortsat behandling.

I Novavi tilbyder vi gruppeforløb som en del af behandlingen i fængsler og arresthuse. Vi ved, det kan være afgørende, at noget af behandlingen foregår i grupper. I gruppebehandlingen arbejder vi med forskellige værktøjer, der kan hjælpe i det videre forløb. I gruppen underviser vi i temaer.

Gruppebehandlingen er enten en del af et fast ophold på behandlingsafdelingen eller en del af en ambulant behandling eller forbehandling.

Efterbehandlingen er for indsatte der har gennemgået et døgnbehandlingsforløb eller et ambulant behandlingsforløb. Efterbehandlingen foregår på en behandlingsafdeling. Behandlingen er mindre intensiv end døgnbehandlingen og oftest kombineret med anden beskæftigelse.

Behandlingen er baseret på gruppebehandling, men der er også mulighed for individuelle samtaler. I efterbehandlingen er der fokus på vedligeholdelse af ophør af brug af rusmidler, tilbagefaldsforebyggelse og det at håndtere afslutningen på et behandlingsforløb.

Novavi varetager efterbehandlingen på lukkede afdelinger i Nyborg fængsel og Storstrøm fængsel, og på åben afdeling i Horserød fængsel. Specifikt for kvinder varetager Novavi efterbehandlingen i Jyderup fængsel.

Novavi tilbyder støttende samtaler til indsatte der modtager substitutionsbehandling eller er i et afgiftningsforløb. Støttende samtaler er individuelle samtaler, hvor vi arbejder ud fra den indsattes situation.

Samtalerne har fokus på motivation, stabilisering af situationen, konflikthåndtering, træning i at varetage almindelige dagligdags opgaver samt tilbagefaldsforebyggelse. Støttende samtaler kan ligeledes fungere som en forberedelse til et døgnbehandlingsforløb.

Metoderne hos Novavi KRIM og Kriminalforsorgen

Novavis behandling til indsatte har et stærkt sundheds- og socialfagligt afsæt med fokus på evidensbaserede metoder som kognitiv behandling samt motiverende samtaler og på effekt i behandlingen. Novavi arbejder med et helhedssyn i forhold til den enkelte, så behandling tænkes sammen med andre indsatser overfor den indsatte, ligesom en familieorienteret tilgang inddrages, hvor det er relevant.

Novavis behandling retter sig mod alle typer af alkohol- og stofmisbrug.

Sådan kommer man i behandling

Den indsatte skal henvende sig til fængselspersonalet, fængslets socialrådgiver eller sygeplejersken, som så vil sikre kontakt mellem den indsatte og misbrugsbehandleren.

Ansøgningsskemaer

Kontakt Novavi KRIM

For mere information om Novavis behandling i arresthuse og fængsler, kan du kontakte chef for Novavi KRIM, Anya Wærum, på: anni@novavi.dk.

Novavi Ung Revers

Novavi Ung Revers er et tilbud til børn og unge, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug.

Læs mere
Dreng, der er vokset op med misbrug
Modelfoto