Er du pårørende til en alkoholafhængig? Ring og få gratis hjælp i dag - Novavi
Er du pårørende til en alkoholafhængig? Ring og få gratis hjælp i dag
Er du pårørende til en alkoholafhængig? Ring og få gratis hjælp i dag

Er du pårørende til en alkoholafhængig? Ring og få gratis hjælp i dag

Tilbud til pårørende til misbrugere

Kun 10 % af de alkoholafhængige er i behandling – det er alt for få.

De fleste kender nogen, der er eller har været påvirket af et skadeligt forbrug af rusmidler – i familien eller i den nærmeste omgangskreds. Det går både ud over den enkelte, men også de relationer, der omgiver personen.

Det kan være meget svært og ensomt at være pårørende til en med et alkoholproblem. Det er vores erfaring, at det hjælper at tale med andre om den situation, man står i. Derfor har vi i Novavi udviklet en række tilbud til pårørende til alkoholafhængige. Vores tilbud er som udgangspunkt gratis.

Individuelle samtaler

Du har mulighed for at få samtaler med en behandler. Det er ikke et krav, at din pårørende med et alkoholproblem er i behandling, og vedkommende skal heller ikke informeres om dine samtaler i Novavi. Samtalerne vil tage udgangspunkt i det, du synes er svært eller udfordrende i forhold til at være pårørende til en drikkende.

Har du brug for en at tale med?

Det er svært og ensomt at være pårørende til en med et alkoholproblem.

 

Kontakt Novavi gratis og anonymt på +45 39 45 54 55 eller send os en besked.

Pårørendebehandling

Parsamtaler

Hvis du har en partner i alkoholbehandling hos Novavi, inviteres du til at deltage i en eller flere samtaler. Samtalerne skal ikke forveksles med parterapi, men mere ses som en undervisning i, hvad det vil sige at være afhængig, og hvordan en afhængighed kan påvirke en hel familie eller et parforhold. Vi kalder også disse samtaler for psykoedukation.

“Jeg synes, at det er et kæmpe ansvar og en kæmpe sorg, at min mand drikker. Alt for længe har jeg følt mig som en falliterklæring, fordi at jeg ikke kunne få ham til at stoppe. Men det er ikke min skyld. Vores samtaler hos Novavi har givet mig en ny forståelse af afhængighed, og hvordan jeg – og vi – skal håndtere vores fælles liv.”

Ægtefælle til en borger i behandling

Forældresamtaler

Disse samtaler tilbydes med fokus på forældrerollen, hvordan livet med alkohol har været set gennem børnenes øjne, og hvordan du/I fremover kan møde børnene. Du kan gå til samtalerne alene eller sammen med den drikkende forældre eller partner.

Familiesamtaler

Familiesamtaler er samtaler, hvor dine børn inddrages. Formålet er at bryde tabuet/tavsheden omkring alkoholen i jeres familie. Du hjælpes til at bane vejen for dine børn, så de får luft for det, de har været bange og bekymrede for.

Børnesamtaler

Børn under 18 år tilbydes samtaler sammen med en ædru forælder eller omsorgsperson. I disse samtaler arbejdets der med barnets oplevelser i forhold til alkoholproblemet. Gennem arbejdet med barnet vil forælderen blive opmærksom på, hvordan barnet har haft det, og hvilken støtte barnet har brug for. Relationen mellem barn og forælder bliver det centrale fremfor relationen barn og behandler.

Voksen Barn af Alkoholafhængig

Er du voksen, og er du vokset op med en forælder, der har drukket for meget, får du tilbudt et Voksen Barn af Alkoholafhængig-gruppeforløb (VBA). Her møder du andre, som har haft en lignende opvækst, og får støtte og vejledning i at håndtere følgerne af det, du har oplevet.

“Min far var alkoholiker, da jeg var barn. Det var hårdt. Jeg var altid bekymret, og jeg skulle være “den voksne”, selvom jeg kun var et barn. Jeg har haft brug for at tale om min barndom med andre, der har oplevet tilsvarende. Det her VBA-forløb har hjulpet mig med at acceptere og bearbejde en masse skyggesider i mit liv.”

Voksen mand, der er vokset op med en far, der har drukket for meget

Novavi Ung Revers

Børn og unge under 25 år, der er vokset op i familier med stof- eller alkoholproblemer, kan uanset bopælskommune komme i behandling hos en af Novavis otte afdelinger: Odense, Frederikssund, Ringsted, Roskilde, Køge, Herlev, Lyngby og Helsingør. I Odense kan man få hjælp op til og med 30 år. Det kræver ingen henvisning.

Er du vokset op i en familie med stof- eller alkoholmisbrug?

Novavi Ung Revers tilbyder gratis hjælp til børn og unge under 25 år, som er vokset op i familier med misbrug.