Sådan kommer du i behandling for hashmisbrug - Novavi
Hashmisbrug - Tegn & Symptomer
Sådan kommer du i behandling for hashmisbrug

hashmisbrug

Sådan kommer du i behandling for hashmisbrug

Kom i behandling for hashmisbrug
Modelfoto

Gratis behandling og frit valg

 • I Danmark har vi behandlingsgaranti, og derfor skal din kommune tilbyde gratis behandling indenfor 14 dage.
 • Du kan frit vælge, hvor du vil behandles. Det kan være et offentligt eller privat behandlingstilbud.
 • Vi tilrettelægger behandlingen, så du har fleksibilitet ift. uddannelse, arbejde, sociale liv eller andre prioriteter.

For at starte i misbrugsbehandling hos Novavi Stofrådgivningen skal man som udgangspunkt kontakte sin kommune, da det er kommunen der betaler for forløbet.

Vi tilbyder også anonym og gratis stofbehandling hos Novavi Stofrådgivningen, hvis man lever op til en række kriterier.

Novavi Stofrådgivningen

Anonym og gratis stofbehandling
Modelfoto

Få anonym stofbehandling

Anonym stofbehandling henvender sig til velfungerende borgere i arbejde eller uddannelse, der synes, at deres forbrug af stoffer fylder for meget i hverdagen.

Fem skridt for at komme i misbrugsbehandling

 1. Start med at kontakte en sagsbehandler, og hør, om det er muligt at få
  bevilget et forløb målrettet hashmisbrug hos Novavi Stofrådgivningen.
 2. Den unges sagsbehandler henvender sig hos Novavi Stofrådgivningen.
 3. Vi tilbyder visitationssamtale indenfor 1 uge, så lovkravet om iværksættelse af
  behandling inden 14 dage kan overholdes. Hvis den unge ønsker
  det, må forældre gerne deltage i samtalen.
 4. Vi udarbejder en indstilling på baggrund af visitationssamtalen og lægesamtalen.
  Indstillingen skal godkendes af en sagsbehandler eller en misbrugskonsulent.
 5. Behandlingen igangsættes.

Afhængig af hash?

Behandling af hashmisbrug

Gratis misbrugsbehandling

Misbrugsbehandling er gratis i Danmark. For at starte i stofmisbrugsbehandling hos Novavi Stofrådgivningen skal du som udgangspunkt kontakte din kommune, da det er kommunen, der betaler for behandlingen. Det koster altså ikke dig noget.

Hvis du er over 18 år og har et stofmisbrug, har du jf. servicelovens § 101 ret til at komme i gratis misbrugsbehandling.

Er du under 18 år, har du ret til misbrugsbehandling, når kommunen vurderer, at misbruget medfører alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, så du ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse eller arbejde.

Dog er der også andre muligheder for finansiering af behandlingen. Du kan for eksempel få finansieret din behandling ved følgende:

 • Hvis du har en sundhedsforsikring med misbrugsdækning enten privat eller via dit arbejde. Novavi samarbejder med flere danske forsikringsselskaber. Selvom du har forsikringen gennem dit arbejde, vil din arbejdsgiver ikke få oplysning om, at du er startet i misbrugsbehandling. Der er fuld anonymitet, og alle i Novavi har tavshedspligt. Kontakt dit forsikringsselskab og hør nærmere.
 • Flere virksomheder betaler for deres medarbejderes misbrugsbehandling, da det er en investering i både medarbejderne og virksomhederne. Du kan forhøre dig herom enten hos din tillidsmand eller hos HR.
 • Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan udgiften til behandlingen bogføres som en udgift i din virksomhed, uden at du beskattes af det.
 • Du kan også vælge selv at betale for behandlingen.

Hash – afhængighed og bivirkninger

Hvis man vil klage

Hvis man er uenig i kommunens afgørelse kan man klage. Du kan klage ved at sende et brev, en mail eller ringe til kommunen senest 4 uger efter kommunens afgørelse. Kommunen har så mulighed for at vurdere din sag igen inden de sender klagen videre til ankestyrelsen. Dette kaldes genvurdering. Man kan ikke sende klagen direkte til ankestyrelsen.

Når man skriver en klage, er det godt, hvis man forklarer, hvorfor man er uenig i kommunens afgørelse. Man behøver ikke skrive i socialrådgiver- eller jurasprog, men kan blot bruge sit eget sprog.