Gratis hjælp til hash afvænning

Når du kommer i Novavi Stofrådgivningen, møder du til en forsamtale eller i et visitationsforløb, hvor du fortæller om dig selv. Her finder vi sammen ud af, hvad du har brug for i dit behandlingsforløb, og hvilken type behandler der vil være det bedste match til dig.

Hvem taler man med, når man går i misbrugsbehandling?

Som udgangspunkt tilbydes du et af nedenstående tilbud, men dit behandlingsforløb kan også være sammensat af flere tilbud:

– Samtaler ved psykolog eller terapeut én gang ugentligt hos Novavi Stofrådgivningen.

– Samtaler ved udgående behandler én gang ugentligt. Misbrugsbehandlingen foregår i dit eget miljø eller der, hvor det giver mening for dig og kan bestå af en kombination af samtale, hjælp til strukturering af dagligdagen og aktiviteter.

– Samtaler ved psykiater med samtaler én gang ugentligt, hvor behandlingen er en kombination af misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling.

– Udredningsforløb ved psykiater inklusive samtaler ved psykolog én gang ugentligt.

– Efterbehandling med samtaler hver 14. dag ved enten psykiater, psykolog, terapeut eller udgående pædagog.

Det er meget forskelligt, hvad man taler om i samtalerne, men i misbrugsbehandlingen undersøger vi altid sammen med dig:

  • Hvilke gode grunde du mon har haft til at udvikle et stofmisbrug.
  • Hvilke gode alternativer du kan forsøge dig med i stedet for at ryge, drikke alkohol eller tage stoffer.

Vi fokuserer på dine ønsker i forhold til reduktion og ophør. Vores mål er at hjælpe dig med at skabe en dagligdag, som du selv synes er god, fordi vores erfaring er, at hvis man som ung oplever at have et godt meningsfuldt ungdomsliv, får man som regel også lyst til at have et liv uden et hashmisbrug eller stofmisbrug.

Det er forskelligt, hvor lang tid man har behov for at gå i behandling, men de fleste går her 3-6 måneder ad gangen med mulighed for forlængelse.

Vigtigt at vide, hvis du ryger hash

Hash virker sløvende og påvirker dine luftveje og kan med tiden føre til lungekræft. Når du ryger hash, er der risiko for, at du kan få en stofudløst psykose, eller at du forværrer eventuelle psykiske lidelser, hvis du er disponeret for det. Desuden medfører et jævnligt forbrug af hash, at du kan blive afhængig af hash. Din hukommelse, koncentration og evne til at løse problemer bliver desuden nedsat.

Hash påvirker dine luftveje og kan med tiden medføre lungekræft. Når du ryger hash, er der risiko for, at du kan få en stofudløst psykose eller forværrer eventuelle psykiske lidelser, hvis du er disponeret for det. Desuden medfører et jævnligt forbrug af stoffet, at du kan blive afhængig af hash. Din hukommelse, koncentration og evne til at løse problemer bliver desuden nedsat.

Rusen varer cirka 3-4 timer, men evnen til indlæring, koordinering af bevægelser og løsning af opgaver kan være nedsat i op til 24 timer. Rusen er dog afhængig af, hvor meget du har røget, og hvor stærk hashen er. Hash kan spores i urin op til uger efter rusen er overstået.

Hash er et illegalt rusmiddel i Danmark, og du må derfor hverken besidde det, købe det, sælge det eller ryge det. Du kan miste dit kørekort, hvis du kører påvirket af hash.

Novavi Stofrådgivningen

Sådan kommer du i behandling

Anonym og gratis stofbehandling
Modelfoto

Få anonym stofbehandling

Anonym stofbehandling henvender sig til velfungerende borgere i arbejde eller uddannelse, der synes, at deres forbrug af stoffer fylder for meget i hverdagen.