Metoder i alkoholbehandlingen - Få professionel hjælp | Novavi.dk
For fagpersoner
Metoder i alkoholbehandlingen

til fagpersoner

Metoder i alkoholbehandlingen

Hos Novavi arbejder vi altid med, at der er et klart formål med indsatsen, og at vores metoder i alkoholbehandlinger og faglige tilgange medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne i forhold til ophør eller reduktion af deres alkoholforbrug for deres egen skyld, men også for deres pårørendes skyld.

Hos Novavi anvender vi altid de faglige metoder og tilgange, der er evidensbaseret, og som er tilpasset den enkelte borger i forhold til alder, udfordringer og funktionsniveau. Dette gør vi med henblik på at skabe en behandling, der er skræddersyet til den enkelte borger og derved imødekommer dennes eventuelle behov undervejs i behandlingen.

Hos Novavi har vi altid fokus på, at de valgte metoder og faglige tilgange bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som borgeren og den professionelle behandler i samarbejde sætter, og dermed sikrer udvikling og trivsel under hele behandlingsforløbet her hos Novavi.

Det er vigtigt for os, at borgeren føler sig set og hørt, da vi har erfaret, at dette er medvirkende til, at den enkelte borger når i mål, gennemføre behandlingen succesfuldt og fortsætter sin ædruelighed efter endt behandlings her hos Novavi. 

Behandlingsmetoder

De mest anvendte metoder i behandlingsforløb hos Novavi er:

  • Telemedicin
  • KAT (Kognitiv Adfærdsterapi)
  • MI (Motiverende Samtale/Motivational Interviewing)
  • FIT (Feedback Informed Treatment)
  • Mindfulness (MBRP/ Mindfulnessbaseret tilbagefaldsforebyggelse)
  • DUT (Det Udkørende Team)
  • Aplan (app/værktøjskasse, som henvender sig til alkoholafhængige eller deres pårørende)

Metoder i individuelle behandlingsforløb

Alle ambulatorier i Novavi tilbyder alle ugens dage Telemedicin. Det betyder, at du allerede ved første besøg i et Novavi ambulatorium kan modtage akutbehandling af alkoholabstinenser eller hvis du er i risiko forudvikle alkoholabstinenser indenfor en kortere periode. Der benyttes Telemedicin såfremt der ikke er læge tilstede på ambulatoriet og du skal ses af en læge med henblik på, at vi kan tilbyde dig den rette medicinske behandling. Derfor bliver du tilbudt en videokonsultation, hvor du sammen med sygeplejersken konsulterer en læge, som befinder sig på et andet Novavi ambulatorium.
Det vil være lægens afgørelse, om vi kan tilbyde dig medicinsk behandling på baggrund af videokonsultationen, eller om vi må henvise til viderebehandling i hospitalsregi. Dataen fra videokonsultationen vil ikke blive gemt udover en logning af, at der har fundet en samtale sted.

Kognitiv adfærdsterapi er den terapiform, der primært anvendes hos Novavi. Kort fortalt handler KAT om at ændre den måde, du tænker på – oftest til det mere positive og optimistiske i modsætning til det selvdestruktive og negative tankemønster. Der er fokus på dine følelser og adfærd, og hvordan de i høj grad styres af dine tanker. I terapien vil der være fokus på at se sammenhængen mellem tankerne, adfærd, følelser og fornemmelser og på den måde finde frem til, hvordan du ændrer dem til et mere positivt mindset.

I samtalerne vil du opleve, at der er fokus på de udfordringer, du måtte opleve her og nu. Her vil du få konkrete redskaber og strategier til at komme godt videre. Du vil få viden om, hvilke strategier der henholdsvis forstærker og afhjælper symptomer, og hermed opleve bedre kontrol over dit eget liv.

Motiverende Samtale (MI) er en evidensbaseret samtaleteknik, der kan hjælpe dig til at blive mere afklaret omkring dine værdier og ønsker og dermed hjælpe med at skabe motivation til forandring. Den Motiverende Samtale arbejder bevidst med et fokus på løsninger og tager udgangspunkt i dine forslag til løsninger. Samtalen orienteres omkring dine ressourcer og succeser og holder fokus på, hvad du tidligere er lykkedes med. I samtalerne vil der endvidere være fokus på dine styrker og kompetencer, og hermed styrkes i troen på dine egne evner/forandringer.

I den Motiverende Samtale er der altid fokus på at du oplever dig inddraget. Din behandler hjælper dig til at skabe motivation for de forandringer du ønsker, men hjælper også med at tydeliggøre, at ansvaret for at skabe/udvikle disse forandringer ligger hos dig ud fra de strategier og redskaber, der anvendes under samtalen.

Det er vigtigt for Novavi, at din behandling har effekt. Derfor bruger Novavi et redskab i de individuelle samtaler, der hedder Feedback Informed Treatment. Behandlerne vil bede dig om feedback på den proces, der er i dit behandlingsforløb i begyndelsen og ved afslutningen af hver samtale.

Novavi har mange års erfaring af behandling af mennesker med et problematisk alkoholforbrug eller en alkoholafhængighed, og deres pårørende. Derfor ved vi også, at der kan være behov for flere forskellige værktøjer – også uden for en almindelig behandlingssituation.

Hvis du overvejer behandling, kan du teste dit eller måske din pårørendes alkoholforbrug. Du kan også bruge Aplan til at blive klogere på, hvad alkohol betyder for din krop og helbred, og du kan som pårørende også lære meget af informationerne i Aplan.

Hvis du er i behandling, indeholder Aplan en værktøjskasse, som du kan bruge sammen med din behandler. Her kan du fx registrere din søvn, bruge app’ens genstandstæller til at holde styr på dit forbrug, eller bruge kameraet i logbogen til at tage billeder af ting, der er vigtige at huske – det kunne måske være et billede af tavlen, når du har været til behandling.

App’en har også nogle værktøjer, der kan hjælpe dig, når du føler drikketrang. Sammen med din behandler kan du identificere dine højrisikosituationer, og Aplan kan derefter hjælpe dig, når situationen opstår: Hvad skal du huske på i situationen, hvad kan du gøre for at aflede din opmærksomhed og hvem kan du ringe til?

Du kan godt bruge Aplan selvom du ikke er i behandling, men vi anbefaler at du i høj grad, i hvert fald i begyndelsen, bruger Aplan sammen med din behandler, da en app aldrig kan erstatte et behandlingsforløb. Når du er færdig i behandlingen kan Aplan desuden hjælpe dig, til at vedligeholde det du har opnået i behandlingen.

Aplan er tilgængelig på iOS og Android og kan downloades gratis.

Metoder i gruppebehandling

Mindfulnessbaseret tilbagefaldsforebyggelse er et struktureret, evidensbaseret program, der forener mindfulnessmeditation med kognitiv tilbagefaldsforebyggelse.
Programmet består af otte sessioner a 2½ time og er udformet til ambulant efterbehandling.

Programmets formål er bl.a. at understøtte og vedligeholde de resultater, du har opnået i første del af dit behandlingsforløb. Derudover at hjælpe dig til at opbygge en mere bæredygtig livsstil på din vej ud af afhængighed.

Med mindfulness trænes en måde at være mere til stede i livet på. Det kan i sig selv øge din robusthed overfor de udfordringer, du møder i din dagligdag. Desuden trænes opmærksomhed i dagligdagen, som kan hjælpe dig til at træde ud af automatiske tanke- og handlemønstre.

Kognitiv adfærds Terapi er den terapiform, der primært anvendes i Novavi. Kort fortalt handler KAT om at ændre den måde, du tænker på – oftest til det mere positive og optimistiske i modsætning til det selvdestruktive og negative tankemønster. Der er fokus på dine følelser og adfærd, og hvordan de i høj grad styres af dine tanker. I terapien vil der være fokus på at se sammenhængen mellem tankerne, adfærd, følelser og fornemmelser og på den måde finde frem til, hvordan du ændrer dem til et mere positivt mindset.

I gruppebehandlingen vil du opleve, at der er fokus på de udfordringer du måtte opleve her og nu. Her vil du få konkrete redskaber og strategier til at komme godt videre. Du vil få viden om, hvilke strategier der henholdsvis forstærker og afhjælper symptomer og hermed opleve bedre kontrol over dit eget liv.

Motiverende Samtale (MI) er en evidensbaseret samtaleteknik, der kan hjælpe dig til at blive mere afklaret omkring dine værdier og ønsker og dermed hjælpe med at skabe motivation til forandring. Den Motiverende Samtale i gruppebehandlingen arbejder bevidst med et fokus på løsninger og tager udgangspunkt i dine forslag til løsninger. I gruppebehandlingen er der fokus på dine ressourcer og succeser og på hvad du tidligere er lykkedes med. Endvidere er der fokus på dine styrker og kompetencer og hermed styrkes du i troen på dine egne evner/ forandringer.

I Den Motiverende Samtale i gruppebehandlingen er der altid fokus på, at du oplever dig inddraget. De gruppeanvarlige behandlere hjælper dig til at skabe motivation for de forandringer, du ønsker ændret, men hjælper også med at tydeliggøre, at ansvaret for at skabe/ udvikle disse forandringer ligger hos dig, ud fra de strategier og redskaber, der anvendes under gruppesessionen.

DUT (Det Udgående Team)

Et kombineret ambulant tilbud.

DUT samarbejder med personalet hos Novavi. DUT består af frivillige, der tidligere har været indskrevet hos Novavi, Blå Kors og AA. Alle frivillige har selv haft et alkoholproblem. Samarbejdet betyder, at DUT kan tilbyde både professionel hjælp og individuel rådgivning fra mennesker, der forstår og kender din situation. De frivillige kender alle til den kamp, det er at stoppe med at drikke alkohol.

Hvordan kan vi hjælpe?
DUT kan tale med dig om, hvordan du kan komme ud af et problematisk alkoholforbrug. Vi kender de forskellige typer alkoholbehandling og kan vejlede om, hvilken behandling der passer til netop dit behov. Vi har et overblik over, hvilke behandlingstilbud og sociale aktiviteter der findes i dit område, og kan hjælpe dig med at skabe kontakt.