Hashmisbrug - Tegn & Symptomer - Novavi
Stofmisbrug
Hashmisbrug – Tegn & Symptomer

stofmisbrug

Hashmisbrug – Tegn & Symptomer

Behandling af hashmisbrug - gratis og anonymt

Afhængighed og bivirkninger

De forskellige former for cannabis – fx hash, marihuana/pot og skunk – kan have forskellig koncentration af det aktive indholdsstof THC. Det er stærkt vanedannende og kan lede til et hashmisbrug og deraf skadevirkninger for både misbruger og pårørende.

Effekt af hash

Cannabis sløver, og i store doser virker det også hallucinogent. Når man ryger cannabis, kommer rusen indenfor få minutter. Når man spiser det, sker det først efter en time. Man mærker hjertebanken, tørhed i øjne og mund, en let svimmelhed og eventuelt kvalme. Man kan blive opstemt og afslappet, men man kan også få en ubehagelig panikoplevelse. Tiden går langsommere og lys og lyd opleves anderledes, ofte mere intenst.

Man kan se og mærke påvirkningen ved røde øjne, snøvlende tale og sløvhed i bevægelserne, man er måske fnisende og udadvendt eller indadvendt. Efter rusen kan man opleve træthed, besvær med at koncentrere sig og initiativløshed.

Novavi Stofrådgivningen

“Det startede med, at jeg kun røg i weekenden med vennerne. Men så blev lørdag til onsdag. Og pludselig skulle jeg ryge tjald for at komme ud af sengen. Nu arbejder jeg med årsagerne til, at jeg ryger, og det har hjulpet. Jeg ryger mindre og har et mål om, at jeg snart har røget min sidste joint.”

Ung, der har været i forløb hos Novavi Stofrådgivningen

Blandingsbrug

Sløvhed ved cannabis bliver forstærket, hvis man samtidig tager nerve- og sovemedicin, alkohol, heroin eller andre sløvende midler, hvilket øger risikoen for ulykker. 

Forgiftning

Ved for stor indtagelse kan cannabis give psykiske symptomer, som fx panikangst eller psykotiske symptomer. Man kan få en forvrænget opfattelse af virkeligheden.

Sådan kommer du i behandling

Gratis behandling og frit valg.

Afhængighed

Cannabis er vanedannende, og nogle oplever, at de efter en periode med et kontinuerligt forbrug skal have mere cannabis for at opnå samme virkning.

Abstinenssymptomer

Symptomerne er søvnløshed, nattesved, angst, irritation, rastløshed, koncentrationsbesvær og dårligt humør. De kan vare flere uger, men de fleste oplever, at det bliver bedre i løbet af ca. 10 dage.

Andre bivirkninger

Hashbivirkninger er med til at nedsætte opmærksomhed, hukommelse samt indlærings- og koordinationsevne. Mange unge med stort hashforbrug fortæller, at de er gået i stå i deres personlige udvikling og sociale liv. Cannabis kan også udløse psykoser og depressioner. Jævnlig cannabisrygning skader luftveje og lunger og kan på sigt give bronkitis og KOL og øge risikoen for kræft. Cannabisrygning kan desuden nedsætte sædkvaliteten.

Behandling af hashmisbrug

For fagpersoner