Hashmisbrug - Gratis professionel hjælp og rådgivning - Novavi

stofmisbrug

Hashmisbrug – Gratis professionel hjælp og rådgivning

Behandling af hashmisbrug - gratis og anonymt

Afhængighed og bivirkninger

De forskellige former for cannabis – fx hash, marihuana/pot, skunk – kan have forskellig koncentration af det aktive indholdsstof THC. Det er stærkt vanedannende og kan lede til et hashmisbrug og deraf skadesvirkninger for både misbruger og pårørende.

Effekt af hash

Cannabis sløver og i store doser virker det også hallucinogent. Når man ryger cannabis, kommer rusen inden for få minutter. Når man spiser det, sker det først efter en time. Man mærker hjertebanken, tørhed i øjne og mund, en let svimmelhed og eventuelt kvalme. Man kan blive opstemt og afslappet, men man kan også få en ubehagelig panikoplevelse. Tiden går langsommere, lys og lyd opleves anderledes, ofte mere intenst.

Man kan se og mærke påvirkningen ved røde øjne, snøvlende tale, sløvhed i bevægelserne, man er måske fnisende og udadvendt eller indadvendt. Efter rusen kan man opleve træthed, besvær med at koncentrere sig og initiativløshed.

Det startede med, at jeg kun røg i weekenden med vennerne. Men så blev lørdag til onsdag. Og pludselig skulle jeg ryge tjald, for at komme ud af sengen. Nu arbejder jeg med årsagerne til, at jeg ryger, og det har hjulpet. Jeg ryger mindre og har et mål om, at jeg snart har røget min sidste joint

Ung, der har været i forløb hos Novavi Stofrådgivningen

Blandingsbrug

Sløvhed ved cannabis bliver forstærket, hvis man samtidig tager nerve- og sovemedicin, alkohol, heroin eller andre sløvende midler, hvilket øger risikoen for ulykker. 

Forgiftning

Ved for stor indtagelse kan cannabis give psykiske symptomer, som fx panikangst eller psykotiske symptomer. Man kan få en forvrænget opfattelse af virkeligheden.

Sådan kommer du i behandling

Gratis behandling og frit valg.

Afhængighed

Cannabis er vanedannende og nogle oplever, at de efter en periode med et kontinuerligt forbrug, skal have med cannabis for at opnå samme virkning.

Abstinenssymptomer

Symptomerne er søvnløshed, nattesved, angst, irritation, rastløshed, koncentrationsbesvær og dårligt humør. De kan vare flere uger, men de fleste oplever, at det bliver bedre i løbet af ca. 10 dage.

Andre bivirkninger

Hash bivirkninger er med til at nedsætte opmærksomheden, hukommelse, indlærings og koordinationsevne. Mange unge med stort hashforbrug fortæller, at de er ‘gået i stå’ i deres personlige udvikling og sociale liv. Cannabis kan også udløse psykoser og depressioner. Jævnlig cannabisrygning skader luftveje og lunger, og det kan på sigt give bronkitis, KOL og øge risikoen for kræft. Cannabisrygning kan desuden nedsætte sædkvaliteten.

Behandling af hashmisbrug

For fagpersoner