Det mener vi... - Novavi
Presse
Det mener vi…

presse

Det mener vi…

Fonden Novavi betragter det som sin pligt at deltage i samfundsdebatten og bidrage til at sikre fokus på problemstillinger og løsninger relateret til afhængighed og misbrug.

“Misbrugsbehandlingen i Danmark er isoleret set god, men vi behandler for få. Faktisk kun 10 % af de alkoholafhængige. Det er ikke godt nok. Hvis vi vil ændre på den triste kendsgerning, så skal vi fastholde det frie valg af behandlingssted, indføre Sundhedsstyrelsens anbefalinger som en kvalitetsstandard og bryde med tabu og skam relateret til misbrug. Afhængighed er en sygdom, ikke et udslag af moralsk forfald eller mangel på rygrad.”

Kirsten Dennig, direktør for Fonden Novavi

Novavi arbejder for at forbedre kvaliteten og rammerne for misbrugsbehandlingen i Danmark. En del af den indsats handler om at påvirke politikerne lokalt og nationalt. Det gør vi med viden, forskning, undersøgelser og konkrete forslag.

Bedre behandling

Konkrete politiske forslag

Kontakt vedrørende Public Affairs

CAMILLA SCHWALBE
Chef for Kommunikation og Public Affairs
casc@novavi.dk
 +45 53 76 13 60

Alkoholmisbrug i tal

Alkohol er en af de faktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark.

  • Cirka 402.000 danskere har tegn på moderate alkoholproblemer
  • 67.000 danskere har tegn på svære alkoholproblemer
  • I 2022 var cirka 25.000 danskere i offentligt finansieret alkoholbehandling.
  • Kun 15.000 borgere er årligt i behandling – svarende til ca. 10 % af de afhængige.
  • Der går i gennemsnit 10-12 år, før man kommer i behandling. 200 sygdomme er direkte relaterede til stort alkoholforbrug.
  • 9% af alle børn i Danmark har mindst én forælder med tegn på alkoholproblemer
  • 3.000 dødsfald årligt grundet alkohol.
  • 70.000 tabte leveår årligt grundet alkohol.
  • 370.000 ekstra sygefraværsdage årligt grundet alkohol.

Hos Fonden Novavi deler vi gerne vores viden om stof- og alkoholafhængighed. Vi har 60 års erfaring på området, så mon ikke vi kan svare på dit spørgsmål.

Spørg Fonden Novavi

Om viden, forskning og tendenser