Gratis hjælp til afhængighed af MDMA og Ecstasy - Novavi.dk
MDMA- og ecstasymisbrug – Tegn & Symptomer
Gratis hjælp til afhængighed af MDMA og Ecstasy

mdma og ecstacy

Gratis hjælp til afhængighed af MDMA og Ecstasy

Gratis hjælp til afhængighed af MDMA/Ecstasy

Den første gang du kommer hos Novavi Stofrådgivningen, møder du til en forsamtale eller i et visitationsforløb, hvor du fortæller om dig selv og vi fortæller dig om den misbrugsbehandling, du står overfor. Her finder vi sammen ud af, hvad du har brug for i dit behandlingsforløb, og hvilken type behandler der vil være det bedste match til dig.

Hvem taler man med, når man går i misbrugsbehandling?

Som udgangspunkt tilbydes du et af nedenstående tilbud, men dit behandlingsforløb kan også være sammensat af flere tilbud:

– Samtaler ved psykolog eller terapeut én gang ugentligt hos Novavi Stofrådgivningen.

– Samtaler ved udgående behandler én gang ugentligt. Misbrugsbehandlingen foregår i dit eget miljø eller der, hvor det giver mening for dig og kan bestå af en kombination af samtale, hjælp til strukturering af dagligdagen og aktiviteter.

– Samtaler ved psykiater med samtaler én gang ugentligt, hvor behandlingen er en kombination af misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling.

– Udredningsforløb ved psykiater inklusive samtaler ved psykolog én gang ugentligt.

– Efterbehandling med samtaler hver 14. dag ved enten psykiater, psykolog, terapeut eller udgående pædagog.

Det er meget forskelligt, hvad man taler om i samtalerne, men i misbrugsbehandlingen undersøger vi altid sammen med dig:

  • Hvilke gode grunde du mon har haft til at udvikle et stofmisbrug.
  • Hvilke gode alternativer du kan forsøge dig med i stedet for at ryge, drikke alkohol eller tage stoffer.

Vi er optaget af, hvad dine ønsker er i forhold til reduktion og ophør, og dette er styrende for behandlingen. Vores mål er at hjælpe dig med at skabe en dagligdag, som du selv synes er god, fordi vores erfaring er, at hvis man som ung oplever at have et godt meningsfuldt ungdomsliv, får man som regel også lyst til at have et liv uden et hashmisbrug eller stofmisbrug.

Det er forskelligt, hvor lang tid man har behov for at gå i behandling, men de fleste går her 3-6 måneder af gangen med mulighed for forlængelse.

Vigtigt at vide, hvis du tager ecstasy

Ecstasy har en opkvikkende og let hallucinerende virkning. Lyd og lys bliver mere intenst, og du mærker ikke træthed. Du bliver desuden mere åben og kærlig overfor andre. Du bliver meget tørstig og kan få kvalme, muskelspændinger, hjertebanken og svedeture. Ved indtag af ecstasy kan du blandt andet få forhøjet kropstemperatur, forstyrrelser af hjerterytmen, forhøjet blodtryk og nyresvigt.

Ved indtag af ecstasy kan du få forhøjet kropstemperatur, forstyrrelser af hjerterytmen, forhøjet blodtryk, blødninger og nyresvigt. Der er set dødsfald selv efter mindre doser.

Du kan blive afhængig af ecstasy, da du efter længere tids brug skal have større og større doser for at opnå samme virkning.

Ecstasy indeholder hovedsagelig stoffet MDMA, men kan også indeholde andre stimulerende stoffer såsom kokain, amfetamin, metamfetamin og lignende. Du kan dog aldrig helt vide, hvad ecstasy indeholder. Ecstasypiller kan desuden have forskelligt udseende, og selv piller med samme udseende og logo kan have helt forskelligt indhold.

Ecstasy er et illegalt rusmiddel i Danmark, og du må derfor hverken besidde det, købe det, sælge det eller tage det.

Vigtigt at vide, hvis du tager MDMA

MDMA har en opkvikkende og let hallucinerende virkning. Lyd og lys bliver mere intenst, og du mærker ikke træthed. Du bliver desuden mere åben og kærlig overfor andre. Du bliver meget tørstig og kan få kvalme, muskelspændinger, hjertebanken og svedeture. Ved indtag af MDMA kan du blandt andet få forhøjet kropstemperatur, forstyrrelser af hjerterytmen, forhøjet blodtryk og nyresvigt.

Ved indtag af MDMA kan du få forhøjet kropstemperatur, forstyrrelser af hjerterytmen, forhøjet blodtryk, blødninger og nyresvigt. Der er set dødsfald selv efter mindre doser.

MDMA er et illegalt rusmiddel i Danmark, og du må derfor hverken besidde det, købe det, sælge det eller tage det.

Novavi Stofrådgivningen

Sådan kommer du i behandling

Anonym og gratis stofbehandling
Modelfoto

Få anonym stofbehandling

Anonym stofbehandling henvender sig til velfungerende borgere i arbejde eller uddannelse, der synes, at deres forbrug af stoffer fylder for meget i hverdagen.