Ekspert i alkoholbehandling og alkoholisme

Connie Mørck – ekspert i alkoholbehandling, alkoholmisbrug og alkoholisme

Connie Mørck er cand.cur og Novavis ekspert inden for alkoholområdet – behandling og forebyggelse. Novavi er Danmarks største leverandør af alkohol- og stofbehandling.

Connie Mørck har en baggrund som sygeplejerske og har over 15 års erfaring som sundhedsfaglig inden for alkoholområdet. Hos Novavi arbejder hun som udviklingssygeplejerske og dækker hele spektret inden for behandling og forebyggelse af alkoholisme. Både på individniveau til de samfundsmæssige påvirkninger. Hun underviser desuden i alkoholrelaterede spørgsmål på bl.a. sygeplejerskeuddannelsen.

Som ekspert inden for alkoholmisbrug og alkoholbehandling beskæftiger hun sig bl.a. med:

  • Årsager til alkoholafhængighed
  • Alkohols konsekvenser, skadevirkning og dødelighed
  • Behandling af alkoholisme
  • Ældre og alkohol
  • Nye metoder og teknikker inden for alkoholbehandling, bl.a. telemedicin
  • De pårørendes rolle og påvirkning

Kontakt Connie, hvis du har brug for input eller baggrundsviden til dit arbejde med alkoholisme, alkoholbehandling eller alkohol generelt.

Kontakt Connie på +45 39 45 54 55

Du kan også skrive til hende på cmk@novavi.dk