God fondsledelse

Her har du mulighed for at se de seneste års skemaer vedrørende god fondsledelse.
Skema for god fondsledelse

I henhold til årsregnskabslovens § 77a skal fondene medtage bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse i årsrapporten.

Kravet omfatter samtlige erhvervsdrivende fonde, hvilket skal ses i sammenhæng med, at det også i små og mellemstore fonde er hensigtsmæssigt, at bestyrelsen tager stilling til en række overordnede governance-principper ved ledelse af fonden.

I denne vejledning beskrives, hvad redegørelsen nærmere skal indeholde, hvordan redegørelsen skal offentliggøres og revisors rolle i denne forbindelse.

Skema god fondsledelse 2019
Skema god fondsledelse 2018
Skema god fondsledelse 2017
Skema god fondsledelse 2016
Skema god fondsledelse 2015
Skema god fondsledelse 2014

Alkoholforskning Novavi