God fondsledelse

Her har du mulighed for at se de seneste års skemaer vedrørende god fondsledelse.
Skema for god fondsledelse

I henhold til årsregnskabslovens § 77a skal fondene medtage bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse i årsrapporten.

Kravet omfatter samtlige erhvervsdrivende fonde, hvilket skal ses i sammenhæng med, at det også i små og mellemstore fonde er hensigtsmæssigt, at bestyrelsen tager stilling til en række overordnede governance-principper ved ledelse af fonden.

I denne vejledning beskrives, hvad redegørelsen nærmere skal indeholde, hvordan redegørelsen skal offentliggøres og revisors rolle i denne forbindelse.

Skema god fondsledelse 2021 

Skema god fondsledelse 2020

Skema god fondsledelse 2019

Skema god fondsledelse 2018

Skema god fondsledelse 2017

Skema god fondsledelse 2016

Skema god fondsledelse 2015

Skema god fondsledelse 2014

novavi deltager forskningsprojekt med diabeteslægemiddel