God fondsledelse

Her har du mulighed for at se de seneste års skemaer vedrørende god fondsledelse.
Skema for god fondsledelse

I henhold til årsregnskabslovens § 77a skal fondene medtage bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse i årsrapporten.

Kravet omfatter samtlige erhvervsdrivende fonde, hvilket skal ses i sammenhæng med, at det også i små og mellemstore fonde er hensigtsmæssigt, at bestyrelsen tager stilling til en række overordnede governance-principper ved ledelse af fonden.

I denne vejledning beskrives, hvad redegørelsen nærmere skal indeholde, hvordan redegørelsen skal offentliggøres og revisors rolle i denne forbindelse.

Skema god fondsledelse 2020
Skema god fondsledelse 2019
Skema god fondsledelse 2018
Skema god fondsledelse 2017
Skema god fondsledelse 2016
Skema god fondsledelse 2015
Skema god fondsledelse 2014

novavi deltager forskningsprojekt med diabeteslægemiddel