Velkommen til Fonden Novavi

Fonden Novavi er en not for profit virksomhed, der er Danmarks største leverandør af alkoholbehandling og stofbehandling.

Introduktion til Fonden Novavi

Fonden Novavi arbejder hver dag for at de mennesker, vi støtter, rådgiver og behandler, får et styrket liv, hvor afhængighed ikke styrer livet. Novavi har i dag afdelinger i København, på Sjælland og på Fyn.

Fonden Novavi er lig professionalisme
Med over 60 års erfaringer med alkoholbehandling har Novavi etableret sig som en af de vigtigste organisationer i Danmark indenfor misbrugsbehandling. Novavi, har fokus på dokumentation og evidens i behandlingen, og tilrettelægger al behandling efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring misbrugsbehandling.

I Novavi er der fokus på forskning. Vi arbejder med effektmålinger i forhold til egne behandlingsmetoder, samarbejder med universiteter og hospitaler omkring en række forskningsprojekter, ligesom vi har stor fokus på at indgå samarbejder med fonde, producenter & andre aktører indenfor rusmidler, der kan tilvejebringe ny viden og hjælpe dem, der har brug for det.

Som aktør på misbrugsområdet betragter Novavi det som sin pligt at deltage i samfundsdebatten og bidrage med at skabe fokus på problemstillinger omkring alkohol og andre rusmidler.

Fonden Novavi har en bred vifte af aktiviteter, bl.a.:

VEDTÆGTER

Vedtægter for Fonden Novavi: Læs her

Person der undersøger mulighederne for misbrugsbehandling

Vi insiterer på kvaliteten til fordel for den enkelte

En kvalitet, der er baseret på vores lange erfaring med at arbejde medmennesker, hvor rusmidler styrer eller er i fare for at styre livet. Vi anvender dokumenterede metoder. Og vi er optaget af at måle effekten af hver eneste behandling og indsats. Kun derved kan vi hele tiden justere og tilpasse vores indsatser til fordel for den enkeltes afhængighed.

Vi hjælper dig med din afhængighed

Novavi arbejder hver dag for, at de mennesker, vi støtter, rådgiver og behandler, får et styrket liv, hvor afhængighed ikke styrer livet. Det skaber positiv forandring for den enkelte i det daglige.

Det skaber værdi for pårørende, kollegaer og netværk i den fælles hverdag. Og det skaber store gevinster for samfundet, at mennesker ikke mister grebet om deres liv på grund af rusmidler.

Resultaterne skabes gennem stor faglig viden og lang erfaring, gennem innovation og mod til at udvikle nye metoder og gennem et udstrakt ansvar for de fællesskaber og det samfund, der binder os sammen.

Læs mere om vores midlertidige bolig-tilbud på Novavi Pensionatet.

Vi støtter et liv, hvor rusmidler ikke styrer livet

Vi møder hver dag mennesker, hvor rusmidler er i fare for eller allerede er styrende for deres liv. Det går både ud over den enkelte, men også de relationer, der omgiver personen.

De fleste kender nogen, der er eller har været påvirket af et skadeligt forbrug af rusmidler – i familien eller i den nærmeste omgangskreds.

Vi tager afsæt i den enkeltes livssituation, når vi viser en vej, der kan få dem styrket videre i livet. Det kræver, at vi møder og forstår mennesker der, hvor de er i deres liv.

Vi er dedikerede og arbejder hver dag for, at alle kan leve et styrket liv, hvor rusmidler ikke bliver styrende for livet.

Læs mere om Novavis aktiviteter

Vi skaber resultater gennem faglig indsigt og ny viden

Vi går nye veje, når ny viden viser et behov for det. Derfor tænker vi innovativt og udvikler nye metoder og løsninger til gavn for de mennesker, vi hjælper.

Vi gør det på et fundament af stor faglig viden og erfaring, men også i et tæt samarbejde med kommuner, partnere og øvrige kunder, vi samarbejder med. Vi lytter til deres ønsker, vi forstår deres behov, og sammen skaber vi de bedste løsninger.

Vi har mod og vilje til at engagere os i det samfund, vi er en del af. Vi er ikke bange for at skille os ud i samfundsdebatten. Her siger vi det, vi mener, er det rigtige – også når det bryder med traditioner og vanetænkning. Vi gør det, fordi det er vores forpligtelse at hjælpe og kæmpe for de mennesker, vi møder hver dag.

Læs hvordan Novavi benytter forskning til udvikling af behandlingstilbud – læs her.

Novavi Pensionatet tilbyder hjælp til dig, som ønsker at komme i misbrugsbehandling og få et liv uden styrende rusmidler

Fonden Novavi´s fantastiske samarbejdspartnere

Novavi har et godt samarbejde med mange offentlige institutioner og private organisationer. DUT er et samarbejde mellem professionelle behandlere fra Novavi og frivillige fra Landsforeningen Lænken, AA og Blå Kors. DUT tilbyder samtaler i hjemmet, på hospitaler og hos praktiserende læger.
Novavi har i samarbejde med AA, Blå Kors og Landsforeningen Lænken udgående teams.

Nedenfor kan du se hvilke samarbejder Novavi har, udover ovenstående:

Vi samarbejder bl.a. med disse kommuner:
Albertslund – www.albertslund.dk
Brøndby – www.brondby.dk
Dragør – www.dragoer.dk
Frederikssund – www.frederikssund.dk
Gentofte – www.gentofte.dk/
Glostrup – www.glostrup.dk/
Helsingør – www.helsingor.dk/
Herlev – www.herlev.dk
Hvidovre – www.hvidovre.dk
Høje-Taastrup – www.htk.dk
Ishøj – www.ishoj.dk/
København – www.kk.dk/
Køge – www.koege.dk
Lyngby-Taarbæk – www.ltk.dk/
Odense – www.odense.dk/
Ringsted – ringsted.dk
Roskilde – www.roskilde.dk
Rødovre – www.rk.dk
Tårnby – www.taarnby.dk
Vallensbæk – www.vallensbaek.dk/

Det Udgående Team (DUT) Sjælland
Det Udgående Team (DUT) Hovedstaden

Organisationer indenfor alkoholområdet
Landsforeningen Lænken – www.laenken.dk
Alkolinjen – Få gratis og anonym alkoholrådgivning i brevkasse, chat og på telefon – www.alkolinjen.dk
Alkolinjens alkoholtest – Test dine alkoholvaner gratis og anonymt. Det tager kun et par minutter – Alkolinjens alkotest

Forskning:
Region Hovedstaden – www.regionh.dk
Rigshospitalet – www.rigshospitalet.dk
Statens Institut for Folkesundhed – www.si-folkesundhed.dk/

Styrelser:
Sundhedsstyrelsen – www.sst.dk
Socialstyrelsen – www.socialstyrelsen.dk
Kriminalforsorgen – www.kriminalforsorgen.dk

Personer der støtter hinanden til at komme ud af deres afhængighed