Indflydelse og inddragelse af beboere og pårørende - Novavi
Novavi Pensionatet - Midlertidig bolig til dig med et misbrug
Indflydelse og inddragelse af beboere og pårørende

pensionat

Indflydelse og inddragelse af beboere og pårørende

På Novavi Pensionatet forsøger vi at skabe et rum, hvor beboerne individuelt og i fællesskab kan styrke deres identitet, selvværd og ressourcer. For at skabe de bedste betingelser for denne udvikling, arbejder vi særligt med inddragelse og indflydelse. Vi ønsker, at disse begreber er en naturlig del af dagligdagen på Pensionatet.

Indflydelse og inddragelse

Inddragelse på Novavi Pensionatet, betyder for os en bevidst handling, hvor vi har et mål med inddragelsen af beboeren. Målet kan eksempelvis være læring af pædagogisk karakter, social karakter eller inddragelse med mulighed for udvikling af det enkelte individ.

Inddragelse af den enkelte beboer i udredning og plan

Dette er simpelthen en nødvendighed for, at beboeren kan være medbestemmende og medskabende i og af eget liv. Det er beboeren, der sætter mål for eget liv! Det er desuden en del af den pædagogiske metode, at arbejde med empowerment. Det giver mulighed for, at lære at tage ansvar for eget liv igen.

Inddragelse i samarbejdet

Beboerne er så vidt muligt med, når der ringes til sagsbehandlere eller andre aktører, som kan bidrage med hjælp og støtte til at nå målene i sin udredning og plan. Der, hvor det er muligt, er det beboeren selv, der ringer til de pågældende, med kontaktpersonen ved sin side. Dette giver tryghed, tillid og igen mulighed for at tage ansvar for eget liv.

Inddragelse i hverdagen

Alt efter lyst, interesse, kunnen og formåen vil vi så vidt muligt inddrage den enkelte beboer. Det kan være sig inddragelse i madlavningen, i projekter på værkstedet, i haven og i rengøringsopgaver.

Beboernes mulighed for indflydelse

Vi håber at skabe et miljø, hvor værdierne respekt, anerkendelse og accept, skaber en naturlig følelse for beboerne, som giver dem mulighed for og mod til at vise og tage initiativ i forhold til fx udførelse af idéer, projekter osv.

Inddragelse ved indflytning

I nogle tilfælde er der en eller flere pårørende til stede ved indskrivning af en ny beboer. Her er det især vigtigt, at der bliver lyttet til de pårørende, og at de bliver mødt og anerkendt. Samtidig er det vigtigt, at de pårørende ved, at det er beboernes ophold, og at det er den enkelte beboer, som skal have mulighed for at give udtryk for særlige behov og ønsker. Det er vigtigt, at de pårørende ved, at vi har ansvaret og hjælper der, hvor vi kan og har mulighed for det og at de ved, at al arbejdet foregår i tæt samarbejde med den indskrevne beboer.

Indflydelse på kosten 

Alle beboere har mulighed for at komme med ønsker og forslag til kosten. Der hænger en ønskeseddel på vores opslagstavle, som køkkenudvalget tager højde for, når der udarbejdes madplan for ugen. Der lægges desuden opskrifter frem til afstemning, så beboerne i vid udtrækning har indflydelse på madplanen.

Indflydelse på ture

Alle beboere kan komme med ønsker og forslag til ture med Pensionatet. Der hænger en ønskeseddel på vores opslagstavle, som der tages højde for. Det skal dog nævnes, at der også tages forbehold for nogle af disse ønsker, da det økonomiske perspektiv simpelthen kan blive for uoverkommeligt både for Pensionatets økonomi, men især også for den enkelte beboer.

Indflydelse på beboermødet

Beboermødet afholdes én gang månedligt, og der er mødepligt for alle beboere. På disse møder har der bl.a. været debat omkring rygning på fællesarealer. Det var en demokratisk beslutning, som betød, at der blev rygeforbud i beboernes fælles opholdsstue. Desuden bliver der aftalt projekter og udvalg, som har til formål at forbedre de fysiske rammer på Pensionatet. I udvalgene, fx haveudvalget, er det demokratiske beslutninger, som tages. Der tales i øvrigt generelt om trivsel på disse møder, hvor vi også så vidt muligt prøver at imødekomme beboernes idéer og forslag til udvikling af Pensionatet.

Inddragelse i særlige situationer

I nogle tilfælde er der simpelthen brug for en individuel samtale med den pårørende. Den pårørende kan være i en psykisk krise/tilstand og har brug for vores umiddelbare hjælp og støtte. Dette vil bestå i en almindelig samtale, hvor den ansatte har psykisk førstehjælp for øje, samt at råde og vejlede i forhold til kontakt til relevante instanser, som kan yde den hjælp, der måtte være behov for.

Inddragelse af og indflydelse for de pårørende

Novavi Pensionatets førsteprioritet vil altid være beboerne. Når vi taler om og med de pårørende, så handler det udelukkende om inddragelse. De pårørende har som sådan ingen indflydelse på vores tilbud, men vi lytter til, anerkender og respekterer eventuelle forslag til udvikling af Pensionatet samt de behov, der måtte være i forholde til det at være pårørende til en beboer på Pensionatet.

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke udtaler os omkring den enkelte beboer til en pårørende, medmindre dette er aftalt, og der er givet samtykke hertil.