Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter for Fonden Novavi og Novavi Pensionatet
Tilsynsrapporter for Fonden Novavi og Novavi Pensionatet

Nedenfor kan du finde vores tilsynsrapporter for de sidste tre år fra Socialtilsyn Syd. De har til opgave at føre tilsyn med sociale tilbud som vores behandlinger samt plejefamilier i Region Syddanmark og Frederiksberg Kommune. 

Hvert år føres der tilsyn med Fonden Novavi, herunder vores tilbud i Novavi Ambulatorierne, Novavi Stofrådgivningen og Novavi Pensionatet.

Resultaterne af tilsynet offentliggøres i en tilsynsrapport.

Fonden Novavi er underlagt tilsyn efter samme model for scoring, som anvendes i forhold til sociale tilbud. Den model indeholder kriterier som i flere tilfælde rækker ud over behandling, som er Novavis kerneopgave.

Det gælder fx kriterie 1b om ”Uddannelse og Beskæftigelse”. Beslutninger om tiltag i forhold til uddannelse og beskæftigelse ligger hos borgerens hjemkommune.

I Fonden Novavi vil vi naturligvis helst scores på områder, som vi har direkte ansvar for og indflydelse på. Indtil videre lever vi derfor med, at blive scoret lavere på dette område end på de områder, hvor vi har vores kerneopgave.

Ønsker du at få adgang til tidligere tilsynsrapporter, er du meget velkommen til at kontakte Fonden Novavi på tlf. 39 45 54 55

Tilsynsrapporter fra både Fonden Novavi og Novavi Pensionatet fra 2018 – 2020

Fonden Novavi 2020 – Læs her

Fonden Novavi 2019 – Læs her

Fonden Novavi 2018 –Læs her

Novavi Pensionatet 2020 –Læs her

Novavi Pensionatet 2019 – Læs her

Novavi Pensionatet 2018 – Læs her