Fremmende forskning i alkoholbehandling og stofbehandling

Novavi deltager foretager løbende forskning i alkoholbehandling og stofbehandling, der har potentiale til at forbedre vores behandlingstilbud.
Derfor er forskning i alkoholbehandling og stofbehandling vigtig for Novavi

Vi udvikler vores tilbud udfra viden, bedst practice og forskning i alkoholbehandling og stofbehandling.

Fonden Novavi har en ambition om kontinuerligt at udvikle og forbedre vores behandlingstilbud. Derfor er vi også lydhøre, når der foreligger tilbud om at deltage i forskningsprojekter, ligesom vi regelmæssigt selv tager initiativ til forskning vedrørende alkoholbehandling og stofbehandling. Hvad enten det gælder metoder, medicin eller teknologi, møder Novavi nye ideer med nysgerrighed og interesse. 

Ud over forskningsprojekter, laver vi også løbende kvalitetsmålinger af vores behandlingstilbud.

Har du arbejde eller er under uddannelse og er dit forbrug af illegale rusmidler ved at tage overhånd? – Læs mere her.

Forskning er en vigtig del af Fonden Novavis identitet og deres misbrugsbehandling
Forskningsprojekt omkring brug af video i alkoholbehandlingen

Fonden Novavi og Statens Institut for Folkesundhed samarbejder om et forskningsprojekt, der omhandler brugen af web-baseret videosamtaler i alkoholbehandlingen.

Internetbaseret alkoholbehandling, der kan tilgås via computer, smartphones eller tablets vinder internationalt frem som alternativ eller supplement til de traditionelle behandlingsformer, hvor fysisk fremmøde er påkrævet. I Danmark er anvendelsen af IT udbredt, hvilket udgør et solidt grundlag for brug af ny teknologi i folkesundhedsinterventioner på alkoholområdet.

I samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed varetager Novavi projekt ”Overkanten”. Projektet undersøger, om samtaler via video på nettet (og i særlige tilfælde telefon) som vil have en positiv effekt i behandlingen. Desuden er det målet med projektet, at undersøge, om man ved en anden type rådgivning når flere mennesker, der normalt ikke ville gå i alkoholbehandling. Det er håbet at man, ved at tilbyde videosamtaler, måske når ud til flere inden de udvikler en reel afhængighed.

”Overkanten” er et randomiseret studie, hvor borgere, der deltager i projektet, efter lodtrækning til blive udtrukket til enten at modtage ”treatment as usual” (kontrolgruppen) eller tilbuddet med supplerende videosamtaler (interventionsgruppen). ”Treatment as usual” betyder at borgeren får besked om dennes lokale behandlingssted. Derfor vil forløbet i den forbindelse naturligvis variere alt efter hvor i landet borgeren bor.

I interventionsgruppen bliver borgeren tilknyttet en behandler hos Novavi. Borgeren vil altid kunne vælge at komme til samtaler udover videosamtalerne hvis denne befinder sig i området. 

Region Syddanmark har lavet en video om projektet: 
https://helbredsprofilen.dk/artikel/digital-alkoholraadgivning

Fonden Novavi og Statens Institut for Folkesundhed samarbejder om et forskningsprojekt af misbrugsbehandling
Forskningsprojekt med diabeteslægemiddel

Novavi deltager i et forskningsprojekt, der undersøger, om et lægemiddel fra diabetesbehandling kan mindske drikketrangen hos personer i alkoholbehandling.

Kan det GLP-1 baserede lægemiddel Bydureon©, der benyttes i diabetesbehandling, bruges til at nedsætte drikketrangen hos personer i alkoholbehandling?

Det er det centrale spørgsmål, der bliver undersøgt i dette forskningsprojekt, der er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Novavi, og som ledes af Professor og overlæge Anders Fink-Jensen.

GLP-1 er et hormon, der dannes i tarmsystemet og blandt andet er med til at regulere blodsukkeret og appetitten. Derfor bruges det i diabetesbehandling, men nu vil vi undersøge, om det også kan bruges i alkoholbehandlingen.

Projektet afvikles i samarbejde mellem flere medicinske specialer samt ambulatorierne i Hvidovre, Glostrup, Lyngby og Køge. I Novavi ønsker vi et tæt samarbejde med  Region Hovedstaden og de enkelte hospitaler,  som vi forventer vil gavne den enkelte patient og samfundet som helhed.

 

novavi deltager forskningsprojekt med diabeteslægemiddel