Oliver om Pensionatet: »Hvis ikke jeg havde haft mulighed for at bo her, så ville det nok have været svært for mig at holde mig clean « - Novavi
Oliver om Pensionatet: »Hvis ikke jeg havde haft mulighed for at bo her, så ville det nok have været svært for mig at holde mig clean «
Oliver om Pensionatet: »Hvis ikke jeg havde haft mulighed for at bo her, så ville det nok have været svært for mig at holde mig clean «

Oliver om Pensionatet: »Hvis ikke jeg havde haft mulighed for at bo her, så ville det nok have været svært for mig at holde mig clean «

Ung mand beboer på Novavi Pensionatet
Modelfoto

Oliver fik styr på tilværelsen

Oliver flyttede som 22-årig ind på Pensionatet, efter at han havde været i døgnbehandling på grund af et misbrug af alkohol og kokain. For Oliver var opholdet på Pensionatet en tryg base, hvorfra han kunne arbejde videre med den forandringsproces, han var i.

”Det har hjulpet at komme ind og få et trygt sted at bo, mens jeg har arbejdet på at få det bedre og lært nogle basale ting i forhold til at bo ude. Hvis ikke jeg havde haft mulighed for at bo her, så ville det nok have været svært for mig at holde mig clean. Det gjorde, at der var ro til, at jeg kunne arbejde med mig selv.”

Oliver, beboer på Novavi Pensionatet

Oliver har været glad for sit ophold på Pensionatet, hvor han har følt sig godt tilpas, og han beskriver, at personalet har mødt ham med en tillid, som han ikke har oplevet andre steder.

”Jeg har virkelig været glad for at bo på Pensionatet, fordi det er denne her safe zone, du kan komme hjem til, hvor du har din egen lejlighed, samtidig med at du nemt kan få hjælp af personalet. Du kan altså i høj grad selv bestemme, hvordan det skal være her. Derfor har Pensionatet været det perfekte match for mig.”

På Pensionatet er Oliver blevet støttet i at opretholde sin motivation for forandring, og han beskriver, at personalets tilgængelighed og anerkendende tilgang har haft stor betydning.

”Personalet er rigtig gode at snakke med og støtter én i at opnå de ting, man selv vil. Det der med, at man bare lige kan gå ud til sin kontaktperson og følge op på, hvordan det går, det synes jeg er fedt. Kontaktpersonen følger jo ens udvikling og giver dig den dér anerkendelse af, at man er kommet langt, og at man godt kan. Det synes jeg er mega motiverende.”

På Pensionatet er Oliver ligeledes blevet støttet i at opnå de mål, han løbende har sat sig. Her er det blandt andet de samtaler, Oliver har haft med sin kontaktperson, som han har oplevet som meningsfulde.

”Det har hjulpet med de her opfølgningssamtaler, hvor man taler om, hvordan det går, hvilke mål jeg har, og hvad planen er med alt fra helbred til uddannelse. Personalet har virkelig været gode til at hjælpe mig med at tjekke op på målene og til løbende at spørge ind til, hvordan jeg har det.”

Oliver beskriver, at han før Pensionatet boede på et andet midlertidigt botilbud og derfor ikke har prøvet at bo ude på egen hånd. På Pensionatet har han lært at klare de opgaver og det ansvar, der følger med at bo selv.